•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی شعب بانک پاسارگاد
    تلفن :37654476
    آدرس :بلوار سجاد،چهارراه بزرگمهر - کدپستی 9186693586
    کد شعبه :
    :
    تلفن :38446239
    آدرس :بلوار احمد آباد - حد فاصل پرستار و عارف - شماره 46 - کدپستی 9176698381
    کد شعبه :
    :
    تلفن :32239102
    آدرس :خیابان شهید دیالمه ( خیابان خسروی) - کدپستی 9133833179
    کد شعبه :
    :
    تلفن :36066001
    آدرس :چهارراه ازادشهر- تقاطع خیابان های امامت و معلم - کدپستی 9188795613
    کد شعبه :
    :
    تلفن :37659863
    آدرس :خیابان فلسطین- حدفاصل خیابان های 26 و 28 - ساختمان شرکت آب و فاضلاب مشهد
    کد شعبه :
    :