•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه هتلداری
    تلفن :38654281
    آدرس :بین وکیل آباد 20 و 22 پلاک 474
    رشته : هتلداری گردشگری امور اداری
    جنس : برادران
    مؤسس : مهدی عباس نیا طهرانی
    تلفن :38654281_8
    آدرس :وکیل آباد- بین وکیل آباد 20و22 -پلاک 474
    رشته : هتلداری
    جنس : برادران
    مؤسس : مهدی مهران عباس نیا طهرانی
    تلفن :38654281
    آدرس :بین وکیل آباد 20 و 22 پلاک 474
    رشته : هتلداری گردشگری امور اداری هنر های نمایشی
    جنس : خواهران
    مؤسس : سودابه رخشانی
    تلفن :38923593
    آدرس :دانش آموز 32 - پلاک 504
    رشته : هتلداری و گردشگری
    جنس : خواهران
    مؤسس : محمد جواد حافظی
    تلفن :36081266
    آدرس :آزاد شهر- امامت 64- چهارراه اول پلاک 28
    رشته : هتلداری
    جنس : برادران
    مؤسس : محمد جواد حافظی
    تلفن :38923593
    آدرس :دانش آموز 32 - پلاک 504
    رشته : هتلداری و گردشگری
    جنس : برادران
    مؤسس : محمد جواد حافظی
    تلفن :38541103
    آدرس :خ ملک الشعرا بهار روبروی استانداری پلاک 161
    رشته : هتلداری و گردشگری
    جنس : خواهران
    مؤسس : زهرا عیدی
    تلفن :38443371
    آدرس :خ مصلی -نبش مصلی 6 -پلاک 7
    رشته : گردشگری
    جنس : خواهران
    مؤسس : زهرا عیدی