•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی بوستان های زائرپذیر
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای میدان فرودگاه   
    ظرفیت : 950 ماشین
    امکانات : حمام ، سرویس بهداشتی ، غرفه فروش مواد غذایی سازمان میادین ، غرفه فروش لوازم اسکان ( چادر ، لباس، صنایع دستی)، استقرار نیروی انتظامی ، حلال احمر ، آتش نشانی
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای بلوار کلانتری
    ظرفیت : 120 ماشین سوله ، 350 ظرفیت محوطه
    امکانات : سرویس بهداشتی ، حمام ، استقرار نیروی انتظامی
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای جاده نیشابور
    ظرفیت : 1500 ماشین
    امکانات : حمام ، سرویس بهداشتی ، غرفه فروش مواد غذایی سازمان میادین ، نماز خانه سیار با ظرفیت 1000 نفر برای اسکان ، استقرار نیروی انتظامی ، حلال احمر ، آتش نشانی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ولایت مقابل پارک وحدت
    ظرفیت : 350 ماشین
    امکانات : سرویس بهداشتی  ، نمازخانه (190 متر مربع )، استقرار نیروی انتظامی ، حلال احمر ، آتش نشانی