•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه صنایع دستی (طلا و جواهر سازی)
    تلفن :32256810-11
    آدرس :خیابان امام خمینی - نرسیده به چهارطبقه - مجتمع تجاری ارگ - واحد 115
    رشته : صنایع دستی (طلا و جواهر سازی
    جنس : برادارن
    مؤسس : محمدجواد پیش بین
    تلفن :32256810-11
    آدرس :خیابان امام خمینی - نرسیده به چهارطبقه - مجتمع تجاری ارگ - واحد 115
    رشته : صنایع دستی (طلا و جواهر سازی
    جنس : خواهران
    مؤسس : محمدجواد پیش بین
    تلفن :38597631
    آدرس :ابتدای خیابان جهانبانی - ساختمان 144 - طبقه سوم
    رشته : صنایع دستی (طلا و جواهر سازی
    جنس : خواهران
    مؤسس : سیما کلاهی اهری
    تلفن :-
    آدرس :چهارطبقه- مقابل مجتمع ارگ- طبقه فوقانی رستوران چهارفصل
    رشته : صنایع دستی (طلا و جواهر سازی
    جنس : برادارن
    مؤسس : مجید صفایی خرم
    تلفن :36080024
    آدرس :بلوار معلم-انتهای معلم 26 - پلاک 5
    رشته : صنایع دستی (طلا و جواهر سازی
    جنس : برادارن
    مؤسس : سید محمد طباطبایی قمی