•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه صنایع غذایی
    تلفن :36087121
    آدرس :آزاددشهر امامت 24 دو نبش چهار راه اول پلاک 20/2
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : آلیس مهر آراء
    تلفن :38431819
    آدرس :حد فاصل چهار اره پل خاکی وپنجراه سناباد نبش سناباد 31 سمت چپ پلاک 305
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : ندا جمند
    تلفن :37646900
    آدرس :نبش ابو طالب 5 پلاک 125
    رشته : صنایع غذایی (شیمی)
    جنس : برادران
    مؤسس : حسین ملا رستمی
    تلفن :38663313
    آدرس :بلوار جانباز جانباز 11پلاک 24
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : زهره فاعلی
    تلفن :37678075
    آدرس :بین چهار راه فرامرز ومهدی پلاک 269
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : الهام طوسی
    تلفن :38763350
    آدرس :دانشگاه فردوسی مرکز رشد وفن آوری 3و4
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : شهره پودینه
    تلفن :37678480
    آدرس :بلوار فردوسی بین جانباز و ثمانه پلاک147
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : الهه رضا زاده
    تلفن :37689222
    آدرس :بلوار فردوسی فردوسی22 پلاک 488
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : منورالساداتپرهیزگار
    تلفن :38429407
    آدرس :بلوار ابوذرغفاری 10 پلاک 80
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : نسرین بزغانی
    تلفن :37625943
    آدرس :بلوار فردوسی فردوسی 22پلاک 488
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : میترا دهستانی
    تلفن :37121372
    آدرس :بلوار خیام شمالی عبدالمطلب 64 نبش کوچه شش متری
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : محبوبه اشکذری
    تلفن :38428200
    آدرس :کوهسنگی 31/6 چهار اره اول سمت راست پلاک 82
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : فیروزه ظهور کاری
    تلفن :38442671
    آدرس :پنجراه سناباد سناباد 37 خیابان علوی پلاک 14
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : -
    تلفن :37646900
    آدرس :نبش ابوطالب 5 پلاک 125
    رشته : صنایع غذایی (شیمی)
    جنس : خواهران
    مؤسس : سیمین ضمیری
    تلفن :-
    آدرس :چهار راه ابوطالب نبش ابوطالب 5 -پلاک 125
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : سیمین ضمیری
    تلفن :36074369
    آدرس :انتهای بلوار ملک آباد بین دبستان بعثت و شیرینی عسلی
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : مریم هوشمند
    تلفن :38780689
    آدرس :رضا شهر -دهخدا 4-پلاک 121
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : محبوبه فرخ دوست
    تلفن :38690457
    آدرس :بلوار فکوری 11 شقایق 11 پلاک 111
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : زهرا صفایی خرم
    تلفن :38407326
    آدرس :ابوذر غفاری 24 پلاک 89
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : برادران
    مؤسس : محمود قربانی
    تلفن :38407326
    آدرس :ابوذر غفاری 24 پلاک 89
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : محمود قربانی
    تلفن :37682972
    آدرس :بلوار فردوسی بین خیابان ابریشم ومیدان جانباز پلاک 280
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : الهام جاویدی
    تلفن :37283438
    آدرس :نبش ابوطالب یک سمت راست درب دوم طبق زیرین
    رشته : صنایع غذایی
    جنس : خواهران
    مؤسس : پروین امین الشریعه نجفی