•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه صنایع دستی ( دوخت های سنتی)
    تلفن :38418419
    آدرس :احمد آباد -ملاصدرا 10 بین دادگر 6 و 8 پ 14
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : شهناز ایزدی بجستانی
    تلفن :37338367
    آدرس :خیابان مطهری‌شمالی 42 ،پلاک 105 . طبقه همکف
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : نیره بحرالعلوم
    تلفن :32250788
    آدرس :احمدآباد طالقانی 1 پلاک 8
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : شهناز تیموری
    تلفن :38401487
    آدرس :دستغیب 2- کوچه اول سمت راست- پلاک3
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : شهین ابراهیم زاده پزشکی
    تلفن :38787711
    آدرس :رضاشهر،خیابان‌فرخی شمالی 10 ، پلاک 106
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : فریده عظیمی دو
    تلفن :33434581
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی ، بین جمهوری اسلامی 23 و 25
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : فاطمه هاشمی خلیل آباد
    تلفن :36030097
    آدرس :جلال آل احمد 64 ، پلاک241
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : فرشته پیروی
    تلفن :36635544
    آدرس :قاسم‌آباد- بلوارشاهد 32- پلاک 64
    رشته : دوختهای سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : خدیجه پیروزی
    تلفن :36678095
    آدرس :قاسم‌آباد- بلواراندیشه ،اندیشه 25 ، پلاک 12
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : منیر قاضی
    تلفن :38400757
    آدرس :خیابان احمدآباد ، خیابان رضا 1 ، پلاک 32
    رشته : صنایع دستی
    جنس : خواهران
    مؤسس : سیمین پریسای
    تلفن :37327959
    آدرس :بلوار عبدالمطلب ، عبدالمطلب 3/2 پلاک 55
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : مریم مجرد سیوکی
    تلفن :37316390
    آدرس :عبادی 69 ،چهارراه سوم -پلاک 36
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : فاطمه حسن زاده
    تلفن :36219980
    آدرس :بلوار امامیه ، امامیه 61
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : فاطمه جعفر طباطبائی
    تلفن :37335571
    آدرس :مطهری شمالی 53، مقابل پلاک 82
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : صدیقه علیزاده ثانی
    تلفن :36641089
    آدرس :قاسم آباد- بلوار شریعتی -نرسیده به چهارراه ورزش- نبش مرواردید 10 -پلاک 1/2
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : معصومه اصفهانی
    تلفن :38523914
    آدرس :عدل‌خمینی- بین امام‌خمینی 60و 62
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : اکرم مینایی
    تلفن :36673866
    آدرس :بین امام هادی 12و14پلاک166
    رشته : صنایع دستی
    جنس : خواهران
    مؤسس : منیرقاری تربقان
    تلفن :37688109
    آدرس :بلوار توس- توس 1، شهید طالبی 3 ، پلاک 50
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : معصومه جلا ئی خادمی
    تلفن :38685488
    آدرس :وکیل آباد - سه‌راه‌ آب‌ و برق - جنب ‌آزمایشگاه‌ سینا ، پلاک 546
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : منور ترابی
    تلفن :38226286
    آدرس :بلوار پیروزی، سرافرازان ،بین پایداری 5 و 7 ،پلاک 233
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : منصوره میرشاهی
    تلفن :37670054
    آدرس :بلوار سجاد-بین یاسمن و گلریز ، مقابل بیمه ایران ،پلاک 92
    رشته : صنایع دستی
    جنس : خواهران
    مؤسس : بنفشه محسنی
    تلفن :0
    آدرس :جاده سیمان شهید کاوه 25 ( شهید ارشی ) پلاک 8
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : مرضیه قارونی گرگانی
    تلفن :38691555
    آدرس :بلوار دانشجو، دانشجو ، دانشجو 26 ،پلاک 1 ، طبقه دوم
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : زینت رجائیان
    تلفن :38411920
    آدرس :خیابان امیر کبیر خیابان جهان آرا 8 ، داخل کوچه درب اول ،پلاک 350
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : ام البنین لشکری
    تلفن :38793763
    آدرس :بلوار پیروزی- بین 4و6
    رشته : دوخت های سنتی
    جنس : خواهران
    مؤسس : فاطمه سلطان عرفانیان مرجانی