•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی جایگاه سی ان جی (CNG)
    تلفن :-
    آدرس :بلوار صد متری-نرسیده به میدان بار رضوی
    کد جایگاه : 10062
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :کیلومتر 5 جاده قدیم قوچان ، توقفگاه اتوبوسرانی ابراهیم آباد
    کد جایگاه : 1090098
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد - جاده شاندیز - بعد از روستای ویرانی - اول جاده حسن آباد وکیلی
    کد جایگاه : 2090288
    تلفن همراه : تک منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار صبا سیدی
    کد جایگاه : 20355
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار اندیشه
    کد جایگاه : 3910071
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :بزگراه فجر بین میدان امام حسین و سپاد ، مقابل ابوطالب تعمیرگاه اتوبوسرانی نخودک
    کد جایگاه : 1090027
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :انتهای خیابان نخریسی ، جنب کارگاه قطار شهری
    کد جایگاه : 1090137
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بالاتر از پل حافظ ، جنب خدمات موتوری شهرداری
    کد جایگاه : 1090028
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :ضلع جنوبی بزرگراه همت و ضلع شمال شرقی بوستان بسیج-نبش همت 33
    کد جایگاه : 3910264
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :ضلع شمالی پارک ربیع واقع در بلوار ناصری
    کد جایگاه : 3910400
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :بلوار 75 متذی میثاق- میثاق 32- پایانه غرب
    کد جایگاه : 3910265
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :بلوار 75 متذی میثاق- میثاق 32- پایانه غرب
    کد جایگاه : 3910266
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد بلوار شریعتی45 مقابل آپارتمان های نادر شهر
    کد جایگاه : 1090189
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس : ، میدان هنر ، بلوار هنر
    کد جایگاه : 1090191
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :100 متری کمربندی مقابل بوستان بسیج
    کد جایگاه : 3910180
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :بلوار عدل خمینی- انتهای خیابان سرداور - حاشیه کمربندی و لشگر 77 
    کد جایگاه : 1090136
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :صد متری بزرگراه غدیر جنب پدافند هوایی
    کد جایگاه : 3910179
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :جاده سرخس مقابل توربین برق جنب تاکسیرانی
    کد جایگاه : 1090519
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سنتو - میدان تلویزون مقابل صدا و سیما
    کد جایگاه : 1090004
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :انتهای کمربندی - انتهای خیابان شهید مفتح - توقفگاه اتوبوسرانی 
    کد جایگاه : 1090135
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :جاهدشهر,میدان نمایشگاه به طرف جاهدشهر ضلع شمالی باغ توتونجی
    کد جایگاه : 1090290
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :کیلومتر 25 جاده چناران
    کد جایگاه : 519
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :100 متری کمربندی- حدفاصل شهید فهمیده و میدان خیام
    کد جایگاه : 10274
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار حافظ وکیل آباد-جنب میدان اول
    کد جایگاه : 3910072
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :بلوار حجاب - انتهای حجاب 59
    کد جایگاه : 3910070
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :اتوبان باغچه - نیشابور - کیلومتر40
    کد جایگاه : 20283
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :انتهای خیابان سیدی جاده خلج جنب ایستگاه CNG 
    کد جایگاه : 3910404
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :بلوار صد متری-نرسیده به میدان بار رضوی
    کد جایگاه : 10065
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار خیام ، بلوار ولیعصر
    کد جایگاه : 1090134
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس : بعد از میدان قائم-جنب خیابان امام هادی ع
    کد جایگاه : 10067
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :کنویس-خیابان 70 متری رضوی به طرف سرخس
    کد جایگاه : 10066
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :سرفرازان(پیروزی و آزادگان)
    کد جایگاه : 3910073
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :جاده سرخس مقابل توربین برق جنب تاکسیرانی
    کد جایگاه : 1090151
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :جاده خلج - اراضی سیدی - توقفگاه اتوبوسرانی 
    کد جایگاه : 1090216
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار امام علی - نبش خیابان ادیب
    کد جایگاه : 2090256
    تلفن همراه : تک منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :کیلومتر 35 جاده قوچان - شهرک صنغتی
    کد جایگاه : 2090199
    تلفن همراه : تک منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :جنب انبار نفت2
    کد جایگاه : 518
    تلفن همراه : دو منظوره شرکتی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان سعدآباد(آبکوه)-جنب تربیت شمالی
    کد جایگاه : 10063
    تلفن همراه : دو منظوره شرکتی
    تلفن :-
    آدرس :میدان فهمیده - بلوار طوس
    کد جایگاه : 20435
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع - کیلومتر 5 جاده کلات
    کد جایگاه : 20360
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :پلیس راه طرق ، شهرک عسگریه ، جنب آتشنشانی
    کد جایگاه : 1090100
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :میدان فجر- پل صدمتری- جنب بوستان بسیج- پیچ تلگرد
    کد جایگاه : 20357
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :میدان قائم
    کد جایگاه : 1090525
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :بزگراه فجر بین میدان امام حسین و سپاد ، مقابل ابوطالب تعمیرگاه اتوبوسرانی نخودک
    کد جایگاه : 3910267
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سرخس - جنب بوستان رجاء
    کد جایگاه : 10208
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :الهیه تقاطع محمدیه و بلوار اقدسیه
    کد جایگاه : 3910204
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم قوچان ، میدان معراج ، جنب پایانه مسافربری شماره 2
    کد جایگاه : 1090163
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :معراج
    کد جایگاه : 3910401
    تلفن همراه : تک منظوره صنایع دفاع
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای جاده قوچان - مقابل رینگ سازی ایران خودرو ( منطقه چاهشک)
    کد جایگاه : 2090031
    تلفن همراه : تک منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم قوچان - نرسیده به کال زرکش
    کد جایگاه : 1387
    تلفن همراه : دو منظوره خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :پنجراه پائین خیابان وحدت 22 ، جنب نظارت شهرداری منطقه 5
    کد جایگاه : 1090029
    تلفن همراه : تک منظوره غیر خصوصی
    تلفن :-
    آدرس :میدان شهید فهمیده
    کد جایگاه : 2090020
    تلفن همراه : تک منظوره خصوصی