•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی زائرسرا
    تلفن :
    آدرس :بلوار سیدرضی 47- از سید رضی 45
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :طبرسی گاز شرقی طلوع 20 پلاک11
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان طبرسی کوچه آصفی کوچه جلالیان پلاک 73
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان عنصری 11 کوی ملک جعفریان ساختمان ثامن الحجج انتهای خ 17شهریور 13 پ8
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) - امام رضا 38 - پلاک 27
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان خسروی نو- کوچه خامنه ای-بعد از حسینیه تبریزیها و قمی ها پلاک- 26
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :گنبد سبز - کوچه فروغ-حسینیه آیت الله العظمی وحیدی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 34 پلاک17
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 47 پلاک 39
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 38- بعد از چهارراه اول پلاک31
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی 27 پلاک 1255
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :کوچه خامنه ای روبروی فضای سبز کوچه خمسه دست چپ فرعی دوم پلاک58
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :قاسم آباد بلوار شریعتی 35 چهارراه سمت راست بعد از مدرسه صفورا - ساختمان شقایق
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 29 پلاک 26
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 47 پلاک 41
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 39- پلاک 26
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 39- پلاک24
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان سناباد چهارراه پل خاکی بعد از تالار کسری
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) - امام رضا 42 -نبش چهارراه سوم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی 11 پلاک977 روبروی حسینیه تهرانیها
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان شهید دیالمه- دیالمه 5 -بعد از پاساژ انقلاب
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا )ع) -31 پلاک -46
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :ابتدای جاده فریمان جاده طرق
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 38- بعد از چهارراه اول پلاک29
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :عنصری 7- سمت راست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :میدان توحید خیابان سنایی 18 کوچه درخشان پلاک 13
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :جاده طرقبه روبروی پمپ بنزین - جاده حصار گلستان قبل از پل فلزی دوم سمت راست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خ امام رضا(ع) 5 -چهنو -بعدازکوچه شهید عسگری جنب کباب کربلا بعد از سوئیت فیضی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان شیرازی -کوچه آب میرزا -پشت مسجد سجادیه- مقابل شماره (1)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان شیرازی -کوچه آب میرزا -پشت مسجد سجادیه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان نواب صفوی 11 مقابل بهزیستی 15 خرداد جنب زائرسرای نجف اشرف
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 33 - پلاک 15
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 31 ساختمان 24
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 36- بعد از چهارراه اول پلاک-23
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 34 پلاک -جنب فدک هرمزگان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) -24بعد از آسمان سمت چپ نبش کوچه اول پلاک92
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :عنصری 3 سمت راست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان عنصری -نبش عنصری 4
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) -18-سمت راست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :نبش دانش شرقی 23 بالای خشکشویی پلاک2
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان شهید هاشمی نژاد 15 مجتمع آدینه پلاک15
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :کوچه عیدگاه مقابل دبیرستان مدرس
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :میدان امام خمینی - خیابان بستان نبش چهارراه اول
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان آیت اله شیرازی 14 پشت سامیر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار وکیل آباد بلوار اقبال لاهوری - نبش اقبال 1
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :قاسم آباد میدان مادر ادیب 22
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان آبکوه خیابان صاحب الزمان بین میدان تختی و صاحب الزمان چهار راه مولوی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان بهار چهارراه استانداری خیابان فرخی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 38-نبش چهاراه پنجم-پلاک 31
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان آزادی 4 - رویروی دبستان نوین پلاک 45
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 43 پلاک 96
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :میدان امام خمینی - نبش خرمشهر 21
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 8 کوچه فروزان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی 26-پلاک-30
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار خیام - بلوار ارشاد 9
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان شهید هاشمی نژاد 15 کوچه مقابل پاسگاه سه راهی اول سمت راست پلاک 12
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :دریا دل خیابان بیهقی4-پلاک 26 (دریا دل خیابان هاتف)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار شهید مدرس جنب نگارخانه شهر بهشت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان آیت اله شیرازی - میدان شهدا طبقه فوقانی بانک تجارت داخل کوچه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان نواب صفوی بین 8 و10 جنب شعبه 232
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :قاضی طباطبایی 10 مجتمع فیروزه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار ارشاد خیابان پیام 16 پلاک 13
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان بهار روبروی قنادی طوسی خیابان کامیاب مجتمع بهار
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان پاسداران -روبروی سینما قدس
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :قاضی طباطبایی 10
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 36 بعد از چهارراه دوم پلاک 45 سمت راست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان احمدآباد بابک 7 پلاک 72
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :قاسم آباد اندیشه 19-جنب شهرداری منطقه 10 پلاک6
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :جنت 4 - خیابان مدرس 8 - پشت مسجد خاتم الانبیاء-پلاک 12
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 34 -بعدازچهاراه اول پلاک 11
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :چهارراه بیسیم خیابان جهاد 2 پلاک 32
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بازارسرشور-21 پلاک6
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 43 پلاک48
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلواررضائیه جنب مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (صدف)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :چهار راه دانش- دانش شرقی12 -مقابل کوچه اصفهانیها پلاک 2
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 36- بعد از چهارراه اول پلاک-25
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 34 پلاک19
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار مصلی 7 مقابل چای راهنما- نبش خیابان سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان نواب صفوی 10 -بعد از مهمانپذیر علی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :چهارراه نخریسی ابتدای خیابان 17 شهریورطبقه فوقانی مسجد بیمارستان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :چهارراه شهدا-شیرازی 10- نرسیده به دبیرستان مریم سمت راست پ5-مقابل کوچه نوبخت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار شهید مدرس
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار پیروزی میدان حافظ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان آبکوه 21 - نبش شهریار شمالی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) -28-پلاک -16
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 27 چهارراه اول سمت راست پلاک 16
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان سناباد چهارراه پل خاکی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام خمینی مقابل بانک مرکزی اداره پست ناحیه 3
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان سناباد کوچه آفرین نبش داروخانه سناباد چهاراه ابو سعید سمت چپ پلاک 144
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 29-بعد ازچهارراه اول دست چپ پلاک 58
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :چهارراه شهدا-شیرازی 10 دست راست کوچه اول-روبروی دبیرستان مریم پلاک-13
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان هفده شهریور- عنصری 18 پلاک 166
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا (ع)- 9-پلاک 49 مقابل قصرالمجد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار خیام - بلوار ارشاد 9
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع )5 3 سرنبش چهارراه اول پلاک 64
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام خمینی 63 - سمت راست میدان عدل خمینی (ره)- داخل کوچه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :سه راهی طرقبه - اول جاده طرقبه سمت چپ روبروی تالار تاج محل
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) 34 پلاک 25
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار خیام 23
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :چهارراه ابوطالب ابتدای بلوار شهیدکلاهدوز
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :