•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی پارکینگ
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وحدت - جنب مرکز بهداشت شماره 2
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.283697796849
    ظرفیت : 130
    منطقه: منطقه 5
    تلفن :-
    آدرس :خیابان 17 شهریور شمالی نرسیده به میدان 17 شهریور
    وضعیت : -
    مساحت : 36.277515161878
    ظرفیت : 30
    منطقه: منطقه 13
    تلفن :-
    آدرس :صدمتری-بازار بزرگ بین المللی
    وضعیت : بخش خصوصی-شرکت سپاد
    مساحت : 36.344984316177
    ظرفیت : 200
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی - ضلع شمالی باغ ملی - نبش خیابان گلستانی
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.290041266459
    ظرفیت : 60
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی جنب باغ ملی
    وضعیت : -
    مساحت : 36.289286043707
    ظرفیت : 65
    منطقه: منطقه 8
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مفتح-پارک امت-روبروی مجتمع فردوسی
    وضعیت : بخش خصوصی
    مساحت : 36.292403779599
    ظرفیت : -
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :میدان شهید فهمیده - ابتدای بلوار توس
    وضعیت : -
    مساحت : 36.350050070699
    ظرفیت : 160
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان هدایت غربی
    وضعیت : -
    مساحت : 36.336399134534
    ظرفیت : 120
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آزادی-خیابان رسالت 2
    وضعیت : استخر ارمغان
    مساحت : 36.32627388872
    ظرفیت : 44
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :ضلع شرقی و جنوبی پارک ملت
    وضعیت : -
    مساحت : 36.317296041152
    ظرفیت : 1200
    منطقه: منطقه 11
    تلفن :-
    آدرس :مقابل پارک وحدت در بلوار ولایت
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.284206668039
    ظرفیت : 75
    منطقه: منطقه 5
    تلفن :-
    آدرس :خیابان دانشگاه - حد فاصل میدان شهدا و میدان سعدی - نبش کوچه باغ سنگی
    وضعیت : -
    مساحت : 36.295667140203
    ظرفیت : 40
    منطقه: منطقه 8
    تلفن :-
    آدرس :سه راه خیابان پاسداران و چمران ضلع غربی
    وضعیت : -
    مساحت : 36.290368311059
    ظرفیت : 140
    منطقه: منطقه 8
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای خیابان چمران-روبروی بلوار مدرس
    وضعیت : -
    مساحت : 36.294746184092
    ظرفیت : -
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :بین کوچه نوغان 10 و 12
    وضعیت : بخش خصوصی-خیریه امام صادق
    مساحت : 36.295158030176
    ظرفیت : 130
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :دانش شرقی - نبش خیابان هفده شهریور
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.276401561762
    ظرفیت : 60
    منطقه: منطقه 7
    تلفن :-
    آدرس :حاشیه خیابان دانش غربی مقابل دبیرستان فردوسی و آموزش و پرورش ناحیه 2
    وضعیت : -
    مساحت : 36.280190858301
    ظرفیت : 75
    منطقه: منطقه 8
    تلفن :-
    آدرس :حاشیه میدان امام رضا-جنب بیمارستان امام رضا
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.289006930132
    ظرفیت : -
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا-انتهای خیابان دانش
    وضعیت : بخش خصوصی
    مساحت : 36.275803334144
    ظرفیت : 320
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :میدان شریعتی-زیست خاور
    وضعیت : -
    مساحت : 36.289989052107
    ظرفیت : 250
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی، کوچه سجادی
    وضعیت : -
    مساحت : 36.29489666349
    ظرفیت : 30
    منطقه: منطقه 8
    تلفن :-
    آدرس :میدان بیت المقدس-کوچه عیدگاه-بعد از فضای سبز
    وضعیت : -
    مساحت : 36.282890646824
    ظرفیت : 120
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی-ابتدای طبرسی 2
    وضعیت : -
    مساحت : 36.290946369529
    ظرفیت : 60
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد-بلوار فرهنگ-فرهنگ 42
    وضعیت : بخش خصوصی
    مساحت : 36.33416023172
    ظرفیت : 36
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :میدان طبرسی-کوچه نوغان-نوغان 2
    وضعیت : شهرداری منطقه
    مساحت : 36.292077647738
    ظرفیت : 32
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :میدان طبرسی-کوچه نوغان-نوغان4-ابتدای کوچه سمت راست
    وضعیت : شهرداری منطقه
    مساحت : 36.293446500056
    ظرفیت : 61
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :انتهای خیابان دانش غربی - کوچه شهید نوری مقابل مکتب نرجس
    وضعیت : -
    مساحت : 36.282163316136
    ظرفیت : 320
    منطقه: منطقه 8
    تلفن :-
    آدرس :داخل پارک کوهسنگی قطعه دوم
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.279513495081
    ظرفیت : -
    منطقه: -
    تلفن :-
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.283674659004
    ظرفیت : -
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :داخل پارک کوهسنگی- ضلع شرقی-قطعه یک
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.281242429203
    ظرفیت : -
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :داخل پارک کوهسنگی-ضلع شمالی
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.283413880056
    ظرفیت : -
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :بلوار خیام-مجتمع تجاری الماس شرق- پشت مجتمع الماس شرق
    وضعیت : بخش خصوصی
    مساحت : 36.347212524886
    ظرفیت : 120
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای خیابان خسروی نو
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.290074447145
    ظرفیت : 420
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه خسروی
    وضعیت : -
    مساحت : 36.291281479759
    ظرفیت : 200
    منطقه: مطنقه 8
    تلفن :-
    آدرس :شمال غرب میدان شهدا - زیر پایانه اتوبوسرانی
    وضعیت : -
    مساحت : 36.299988852001
    ظرفیت : 200
    منطقه: منطقه 2
    تلفن :-
    آدرس :میدان بیت المقدس- خیابان اندرزگو 1
    وضعیت : بخش خصوصی
    مساحت : 36.284807409375
    ظرفیت : 60
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :تقاطع کلاهدوز و احمد آباد
    وضعیت : -
    مساحت : 36.29785436685
    ظرفیت : 60
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :انتهای بلوار وکیل آباد-کوهستان پارک شادی
    وضعیت : بخش خصوصی
    مساحت : 36.336137355917
    ظرفیت : 2000
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان دانشگاه - حدفاصل چهارراه گلستان و دکترا
    وضعیت : -
    مساحت : 36.293386446036
    ظرفیت : 120
    منطقه: منطقه 1
    تلفن :-
    آدرس :خیابان دانش غربی - انتهای خیابان فروردین
    وضعیت : -
    مساحت : 36.281026339278
    ظرفیت : 40
    منطقه: منطقه 8
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ارشاد - خیابان پیام
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.314715748162
    ظرفیت : 24
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :بلوار خیام - نبش خیام 35
    وضعیت : -
    مساحت : 36.321926846403
    ظرفیت : 12
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :بلوار معلم - نبش معلم یک
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.324849381455
    ظرفیت : 24
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :ایستگاه شرق قطار شهری (پازلی
    وضعیت : تحت نظارت سازمان ترافیک
    مساحت : 36.257349565071
    ظرفیت : 53
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی، مهمانسرای ارتش جنب پست ناحیه 3
    وضعیت : -
    مساحت : 36.288519534079
    ظرفیت : 55
    منطقه: منطقه 8
    تلفن :-
    آدرس :میدان 17 شهریور - خیابان صدر
    وضعیت : -
    مساحت : 36.274756686309
    ظرفیت : -
    منطقه: منطقه 6
    تلفن :-
    آدرس :میدان 17 شهریور - ابتدای خیابان سلیمان خاطر جنب پست برق
    وضعیت : -
    مساحت : 36.277937785901
    ظرفیت : -
    منطقه: منطقه 13
    تلفن :-
    آدرس :صد متری-میدان بار رضوی-پشت میدان بار
    وضعیت : بخش خصوصی
    مساحت : 36.267833509804
    ظرفیت : -
    منطقه: -
    تلفن :-
    آدرس :حاشیه میدان عدالت
    وضعیت : -
    مساحت : 36.279436758636
    ظرفیت : 50
    منطقه: منطقه 6
    تلفن :-
    آدرس :حاشیه شمالی و جنوبی بلوار مدرس - حد فاصل خیابان امام خمینی تاچمران
    وضعیت : -
    مساحت : 36.293080340739
    ظرفیت : 500
    منطقه: منطقه 8