•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی مهمانپذیر
    تلفن :32222479
    آدرس :خیابان شیرازی ـ کوچه شیخ محمد تقی
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خسروی نو - بازار سرشور - سرشور 12- پلاک 7
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32216937
    آدرس :خیابان طبرسی ـ طبرسی 6 (کوچه امیری) - پلاک 10
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32217274-32210891
    آدرس :خیابان طبرسی ـ راسته نوغان ـ نوغان 6
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس : خیابان امام رضا(ع) - امام رضا 9 - کوچه مسجد رانندگان - پلاک 51
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا - کوچه عیدگاه- کوچه اعتماد- پ176
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :33689288-33685680
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه ظهیر
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :32252959
    آدرس :خیابان خسروی نو ـ کوچه مسجد ملاحیدر
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا 8 - نبش چهارراه سوم
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا - کوچه فروزان - پلاک 31
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا 5 - روبروی هتل اپارتمان شباهنگ
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :32228361
    آدرس :خیابان شیرازی ـ کوچه ملک ـ پ27
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :38594223
    آدرس :خیابان امام رضا ـ امام رضا 6 - کوچه توکلی ـ پ186
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان طبرسی-کوچه حوض امیر-پلاک 63
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32255995
    آدرس :خیابان طبرسی -خیابان نوغان-نوغان16 -پ16
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان بیت المقدس - خ شهید اندرزگو - جنب بانک رفاه کارگران
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی 7 - پلاک 8
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32250629
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه محراب خان ـ کوچه آئینه سازان - پ26
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32210008
    آدرس :خیابان خسروی نو- بازار سرشور-پلاک 136
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :38543620
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه اعتماد
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32220521
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر-پلاک 27
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32221274
    آدرس :خیابان طبرسی ـ ابتدای کوچه فروزان ـ بن بست عزیزپور
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :32225859
    آدرس :چهارراه شهدا ـ روبروی هتل آزادی
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :38593934-38593048-38520350
    آدرس :خیابان امام رضا ـ پشت هتل تهران ـ تقاطع دانش10و فروزان
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32228073
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر- پلاک 26
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32233085-6
    آدرس :خیابان شیرازی ـ بازارچه شهید آستانه پرست ـ انتهای کوچه اصغری
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :38545381
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه دبیرستان فردوسی
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32225856-32226981
    آدرس :خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم ـ پ 197
    درجه : سه ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان خسروی - کوچه سرشور8 -پلاک 110
    درجه : یک ستاره
    :
    تلفن :32253337
    آدرس :خیابان طبرسی ـبازارچه شهید آستانه پرست -کوچه حوض امیر-پلاک 32و 34
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :امام رضا 8 - پشت هتل تهران - کوچه ربیعی - صاحب علم - پلاک 9
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :38596725
    آدرس :میدان بیت المقدس- ضلع جنوبی بازار رضا(ع)-کوچه هادیخان-پلاک 69
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :38597270
    آدرس :خیابان امام رضا-دانش شرقی12-میلان سوم-مقابل هتل آپارتمان آنا-پ5
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شیرازی - کوچه آب میرزا - پلاک 26
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :38409931
    آدرس :خیابان احمدآباد ـ مقابل هتل هما
    درجه : سه ممتاز
    :
    تلفن :38540559
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) ـ امام رضا 26 (کوچه رفیعی)-پلاک 110
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :38524603-4
    آدرس :خیابان امام رضا - ضلع جنوبی بازار رضا - جنب حسینیه قائم
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان بیت المقدس - کوچه نخود بریز ها - پلاکهای 79 و 81
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :38599483
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه کربلا - پ16و18
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32257389
    آدرس :خیابان طبرسی- بازارچه آستانه پرست- کوچه ضیاء- پلاک 189
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :09153119440-33655768
    آدرس :میدان بیت المقدس ، کوچه عیدگاه ، کوچه محرم افشار ، پلاک 1/13
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :33655132
    آدرس :میدان بیت المقدس-کوچه عیدگاه- کوچه جاوید-بن بست دوم سمت راست- پلاک 1+12
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :32223078
    آدرس :خ امام رضا ـ کوچه نخودبریزها - پ131
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32224911
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه گنبد خشتی _ پلاک 2
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32223719
    آدرس :خیابان آزادی ـ نبش آزادی 4
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :32222079
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه چهنو ـ پ 85
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا8 ، جنب ساختمان انتقال خون ، پلاک 46
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :32251240
    آدرس :خیابان شیرازی ـ کوچه ملک - کوچه انبار قائم مقام - پلاک 9
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32251168
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه انتظاری
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا - نبش امام رضا 39
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32227103
    آدرس :خیابان طبرسی-کوچه شهید حسینی-پ22
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :38515455
    آدرس :خیابان امام رضا ـ امام رضا9 - کوچه مهرآیین - پ57
    درجه : سه ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا 3 - پ 23
    درجه : یک ستاره
    :
    تلفن :32223243
    آدرس :خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ کوچه باغ طاووس ـ پ7
    درجه : آپارتمانی
    :
    تلفن :38545290
    آدرس :خیابان امام رضا ـ بین امام رضا 24 و 26 - جنب مسجد حجت
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32221975
    آدرس :طبرسی- نوغان 3 - پلاک 167
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :32223647
    آدرس :میدان بیت المقدس-کوچه نخود بریزها- پ129
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه خسروی - ابتدای رجایی 2 - پلاک 713/1
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :38534995
    آدرس :انتهای ضلع جنوبی بازار رضا - جنب بیت الزهرا - پلاک 1
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :38546034
    آدرس :خ امام رضا ـ امام رضا 6(کوچه توکلی)- پلاک 170
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32234073-5
    آدرس :بلوار کاوه - نبش کاوه 11
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32250709
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان ـ جنب مسجد حوض امیرـ پ39
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :32211439
    آدرس :خیابان طبرسی - کوچه امیری - پلاک 37
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :38549476
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 14 ، پلاک 492
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32257364-32215982
    آدرس :خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم ـ نبش سه راهی
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :33651631
    آدرس :میدان بیت المقدس ـ ضلع شمالی بازار رضا- پلاک 162
    درجه : یک ستاره
    :
    تلفن :32229129
    آدرس :میدان بیت المقدس ، کوچه نخودبریزها ، پلاک 123
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :0915 32250858ـ12-32231011-3135770
    آدرس :خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم پ 1/203
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32220569
    آدرس :خیابان شیرازی - کوچه آب میرزایی - کوچه مادرشاهی - پلاک 3
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :38546461
    آدرس :خیابان امام رضا مقابل هتل مداین
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32257902
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه محراب خان ـ پ34
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :32257090
    آدرس :میدان بیت المقدس-خیابان شهیداندرزگو- نبش اندرزگو7
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :32222213
    آدرس :خیابان خسروی ـ کوچه دیالمه یک ـ پ77
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32253771
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان - پلاک 31
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32253599
    آدرس :خیابان طبرسی ـ راسته نوغان ـ کوچه دکتر نصیریان ـ پ123
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا - امام رضا 5 (کوچه چهنو) - پلاک 26
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی - کوچه حاج حکیم -
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :32227027
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه شهید هادی حسینی
    درجه : سه ممتاز
    :
    تلفن :38513572
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه کربلا- کوچه شهید حسنی - پ143
    درجه : یک ستاره
    :
    تلفن :32229419
    آدرس :خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ کوچه اصغر بندار ـ پ
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :32212766-32258621
    آدرس :خیابان شیرازی ـ بازارچه شهید آستانه پرست ـ کوچه ضیاء ـ پ77
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :33648878
    آدرس :میدان بیت المقدس ـ کوچه عیدگاه- کوچه محرم افشار- پلاک 1/13
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا 38 - بعد از چهارراه اول - پلاک 25
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :38593655
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه کربلا- کوچه صاحب علم - پ7
    درجه : یک ستاره
    :
    تلفن :32255681
    آدرس :خیابان امام رضا - کوچه انتظاری
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32227075
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان ـ ابتدای کوچه حوض امیر
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32230430
    آدرس :خیابان طبرسی ، کوچه طبرسی (طبرسی 6) ، پلاک 8
    درجه : یک ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :امام رضا 13 - پلاک 14
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شیرازی- کوچه شهید محمدتقی-روبروی هتل طبرستان- پلاک 160
    درجه : دوستاره
    :
    تلفن :-
    آدرس :انتهای عنصری 14- پلاک 57
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :32221816
    آدرس :خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست- کوچه اصغری- پلاک 5
    درجه : سه ستاره
    :
    تلفن :32250710
    آدرس :خیابان شهید اندرزگو ،کوچه بازار سرشور - سرشور 12 - پلاک 22
    درجه : دو ستاره
    :
    تلفن :32227513
    آدرس :خیابان شیرازی ـ کوچه آب میرزا
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :09155084150-38516021
    آدرس :خیابان امام رضا ـ امام رضا 74
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :33653811-09153156725
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه بهادرخان ـ پ193
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان خسروی - بازار سرشور - سرشور 4
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32230961-32250955
    آدرس :خیابان آزادی - بین آزادی 4 و 6 - پلاک 475
    درجه : ممتاز
    :
    تلفن :32256595-32259277
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه انتظاری - پ 51و53
    درجه : سه ممتاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آیت ا... بهجت - آیت ا... بهجت 8 - اولین کوچه سمت چپ - پلاک 116
    درجه : سه ستاره ممتاز
    :
    تلفن :32234181
    آدرس :خیابان طبرسی - کوچه محرابخان - پلاک 24
    درجه : دوستاره
    :