•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی هتل آپارتمان
    تلفن :38519323
    آدرس :خیابان امام رضا 5- کوچه مهر فروز - پلاک 41 و 43
    سال تاسیس : 1389
    درجه : درجه 1
    تلفن :39و2215576
    آدرس :خیابان آزادی ، کوچه مخابرات ، کوچه آیت الله قمی ، پلاک 53
    سال تاسیس : 1380
    درجه : درجه 1
    تلفن :38539121-2
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 5 ، پلاک 46
    سال تاسیس : 1387
    درجه : درجه 1
    تلفن :38546296-38534316-7
    آدرس :خیابان بهار ، بهار 6 ، پلاک 18
    سال تاسیس : 1385
    درجه : درجه 1
    تلفن :33و8516112
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، عنصری 9 ، پلاک 38
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :38527846-38543156
    آدرس :میدان ده دی ، خیابان رازی شرقی ، پلاک 62
    سال تاسیس : 1382
    درجه : درجه 1
    تلفن :38543516
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا23
    سال تاسیس : 1377
    درجه : درجه 1
    تلفن :-
    آدرس :دانش شرقی 21 - کوی عمار - پلاک5/33
    سال تاسیس : 1390
    درجه : درجه 1
    تلفن :32225271
    آدرس :خیابان دانشگاه ، مقابل هتل شیراز
    سال تاسیس : 1377
    درجه : درجه 1
    تلفن :37685246-37621380
    آدرس :بلوار سجاد ، بزرگمهرشمالی 2 ، پلاک 54
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :37273848
    آدرس :بلوار قره نی ، حدفاصل چهارراه ابوطالب و هتل صبا ، جنب بانک تجارت
    سال تاسیس : 1385
    درجه : درجه 1
    تلفن :38519012-38516272
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 5 ، نبش کوچه آرام ، پلاک 45
    سال تاسیس : 1380
    درجه : درجه 1
    تلفن :38594284-38597720
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، کوچه ابوهادی
    سال تاسیس : 1381
    درجه : درجه 1
    تلفن :38535337
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 6 ، پلاکهای 140 و 142
    سال تاسیس : 1388
    درجه : درجه 1
    تلفن :38540198-38524502
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، نبش عنصری 8
    سال تاسیس : 1383
    درجه : درجه 1
    تلفن :32210939
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 3 ، کوچه انتظاری
    سال تاسیس : 1378
    درجه : درجه 1
    تلفن :38590360-38511414
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، کوچه شهید حسنی ، پلاک 38
    سال تاسیس : 1380
    درجه : درجه 1
    تلفن :38593701-32210939
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، چهارراه دوم سمت چپ ، پلاک 29
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :38512528-38517881
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 5 ، کوچه مهر آئین ، پلاک 6
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :38519996-7
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 24 ، انتهای کوچه باقریه
    سال تاسیس : 1382
    درجه : درجه 1
    تلفن :38529319-38524514
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 2 ،کوچه شهید حسنی ، نبش کوچه صاحب علم
    سال تاسیس : 1384
    درجه : درجه 1
    تلفن :32236033
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 5 (کوچه چهنو) ، پلاک 179و181
    سال تاسیس : 1383
    درجه : درجه 1
    تلفن :-
    آدرس :عنصری - مقابل خیابان یاران
    سال تاسیس : -
    درجه : درجه 1
    تلفن :38598508-38532474
    آدرس :میدان بیت المقدس ، جنب پارکینگ هتل اطلس
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :33439100
    آدرس :خیابان هفده شهریور ، خیابان عنصری شرقی ، بین نسترن 5و7
    سال تاسیس : 1388
    درجه : درجه 1
    تلفن :38513217
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، دانش شرقی 12 ، کوچه سوم
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :38524113
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 5 ،کوچه شهید جوانمرد ، جنب مسجد حسینی ، پلاک 50
    سال تاسیس : 1380
    درجه : درجه 1
    تلفن :-
    آدرس :امام رضا 42 - پلاک 31
    سال تاسیس : 1390
    درجه : درجه 1
    تلفن :38541876- 38516500
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2، پلاک 98
    سال تاسیس : 1377
    درجه : درجه 1
    تلفن :32215900-32219838
    آدرس :خیابان آزادی ، کوچه شهید رازفر، پلاک 18
    سال تاسیس : 1381
    درجه : درجه 2
    تلفن :32220740
    آدرس :میدان طبرسی ، راسته نوغان
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :32224433
    آدرس :میدان بیت المقدس ، کوچه نخود بریزها
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :38515548
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا2 (کوچه کربلا) ، کوچه اعتماد ، پلاک 104
    سال تاسیس : 1375
    درجه : درجه 1
    تلفن :385432400-3
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، کوچه شهید ربیعی ،کوچه صاحب علم ، پلاک 10/2
    سال تاسیس : 1382
    درجه : درجه 1
    تلفن :38544655-38511162-3
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، ابتدای دانش غربی
    سال تاسیس : 1372
    درجه : درجه 1
    تلفن :38527812
    آدرس :خیابان امام رضا ، خیابان عنصری ، نبش عنصری 6
    سال تاسیس : 1383
    درجه : درجه 1
    تلفن :-
    آدرس :امام رضا 59- پ8
    سال تاسیس : 1392
    درجه : درجه 1
    تلفن :38520003
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 11، پلاک 18
    سال تاسیس : 1381
    درجه : درجه 1
    تلفن :32228613
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 1 ، کوچه نخود بریزها
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :38599308-38543864
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، بعد از چهارراه اول ، پلاک 32
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :32259244-32221352
    آدرس :خیابان آیت ا... شیرازی ، شیرازی 10 ، کوچه دبیرستان مریم ، پلاک 16
    سال تاسیس : 1389
    درجه : درجه 1
    تلفن :38546033
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 6 ، کوچه شهید توکلی
    سال تاسیس : 1386
    درجه : درجه 1
    تلفن :32216844
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، بن بست شهید صابری
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :38533028-9
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 36 ، پلاک 18
    سال تاسیس : 1387
    درجه : درجه 1
    تلفن :32259511
    آدرس :خیابان خسروی نو ، کوچه آیت ا... خامنه ای ، مقابل فضای سبز ، پلاک 30
    سال تاسیس : 1383
    درجه : درجه 1
    تلفن :33682153
    آدرس :میدان طبرسی ، کوچه آصفی ، نرسیده به چهار سوق نوغان ، پلاک 496
    سال تاسیس : 1387
    درجه : درجه 1
    تلفن :38514911
    آدرس :میدان بیت المقدس ، ضلع جنوبی بازار رضا ، نبش کوچه دوم
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :38516996-7
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 6 - کوچه اعتماد
    سال تاسیس : 1381
    درجه : درجه 2
    تلفن :32228373
    آدرس :خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو) ، اندرزگو 3
    سال تاسیس : 1375
    درجه : درجه 2
    تلفن :38516038-38521819
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 (کوچه فروزان) ، نبش چهارراه دوم ، پلاک 45
    سال تاسیس : 1382
    درجه : درجه 1
    تلفن :32257600-1
    آدرس :میدان بیت المقدس ، ابتدای کوچه نخود بریزها
    سال تاسیس : 1375
    درجه : درجه 1
    تلفن :38535171-2
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، خیابان عنصری ، عنصری 8 ، ابتدای کوی عمار
    سال تاسیس : 1386
    درجه : درجه 1
    تلفن :38542161-38530208
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 41 ، پلاک 43
    سال تاسیس : 1388
    درجه : درجه 1
    تلفن :38533060
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 9 ، پلاک 19
    سال تاسیس : 1384
    درجه : درجه 1
    تلفن :38516155
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 24 ، کوچه شهید مظفری، پلاک 110
    سال تاسیس : 1383
    درجه : درجه 1
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا - پ 15
    سال تاسیس : 1391
    درجه : درجه 1
    تلفن :32232571
    آدرس :خیابان آیت ا...شیرازی ، آیت ا... شیرازی 21 ، پلاک 45
    سال تاسیس : 1387
    درجه : درجه 1
    تلفن :38547532
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، نبش چهارراه اول
    سال تاسیس : 1373
    درجه : درجه 1
    تلفن :38532440-9
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، جنب هتل آپارتمان کاویان
    سال تاسیس : 1384
    درجه : درجه 1
    تلفن :32210416-32233470
    آدرس :خیابان آزادی ، آزادی 8 ، پلاک 11
    سال تاسیس : 1381
    درجه : درجه 1
    تلفن :38531681
    آدرس :خیابان امام رضا 10 - بعد از چهارراه اول - پلاک 25
    سال تاسیس : 1387
    درجه : درجه 1
    تلفن :38550200
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) - عنصری 12 - نبش چهارراه اول - پلاک 62
    سال تاسیس : 1389
    درجه : درجه 1
    تلفن :32251800-32214337
    آدرس :خیابان خسروی نو ، کوچه بازار سرشور ، بین سرشور 3 و 5
    سال تاسیس : 1388
    درجه : درجه 1
    تلفن :32210003
    آدرس :خیابان آزادی ، کوچه بیمارستان شاهین فر ، پلاک 159
    سال تاسیس : 1385
    درجه : درجه 1
    تلفن :38524092
    آدرس :خیابان خسروی نو ، خیابان سرشور 37 ، پلاک 4/2
    سال تاسیس : 1383
    درجه : درجه 1
    تلفن :38512124
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، خیابان امام رضا 36 ، پلاک 19
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :38514995-38516262
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، کوچه شهید ربیعی
    سال تاسیس : 1380
    درجه : درجه 1
    تلفن :38514733-38420677
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، کوچه شهید حسنی ، پلاک 50
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :38529917
    آدرس :خیابان دانش غربی ، دانش غربی 7
    سال تاسیس : 1388
    درجه : درجه 1
    تلفن :32218523-4 ، 32242034-6
    آدرس :خیابان خسروی نو ، اندرزگو 12 ، کوچه شهید قنادی ، پلاک 2/2
    سال تاسیس : 1384
    درجه : درجه 1
    تلفن :32257699-32233981
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 5 ، کوچه شهید نباتی مقدم ، پلاکهای 39و41
    سال تاسیس : 1377
    درجه : درجه 1
    تلفن :38511533-38515321
    آدرس :انتهای ضلع جنوبی بازار رضا ، مقابل سرای 1
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :32220275-6
    آدرس :خیابان خسروی نو ، بازار سرشور ، سرشور 10 ، کوچه نباتی مقدم ، پلاک 21
    سال تاسیس : 1386
    درجه : درجه 1
    تلفن :38593186
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 5 ، کوچه مهرآئین ، پلاک 62
    سال تاسیس : 1378
    درجه : درجه 1
    تلفن :38545550
    آدرس :میدان بیت المقدس ، ابتدای ضلع جنوبی بازار رضا
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :38527708-38529520
    آدرس :میدان ده دی ، رازی شرقی ، پلاک 23
    سال تاسیس : 1388
    درجه : درجه 1
    تلفن :38529945-9
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 23 ، کوچه اسکندری ، پلاک 757
    سال تاسیس : 1386
    درجه : درجه 1
    تلفن :38536751-38525012
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، نبش چهارراه سوم
    سال تاسیس : 1388
    درجه : درجه 1
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا 36
    سال تاسیس : 1391
    درجه : درجه 1
    تلفن :38511593
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، خیابان عنصری ، بین عنصری 6 و 8 ، پلاک 82
    سال تاسیس : 1386
    درجه : درجه 1
    تلفن :38519695
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، دانش شرقی 12 ، انتهای کوچه اصفهانیها ، پلاک 47
    سال تاسیس : 1382
    درجه : درجه 1
    تلفن :32229901
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 3 ، کوچه انتظاری ، پلاک 38
    سال تاسیس : 1380
    درجه : درجه 1
    تلفن :32221571-32218873
    آدرس :میدان بیت المقدس ، کوچه نخودبریزها
    سال تاسیس : 1378
    درجه : درجه 1
    تلفن :32235541-32258407
    آدرس :خیابان آزادی ، آزادی2 (کوچه شهید خوراکیان) ، جنب کتابفروشی غفرانی
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :33645750-33415750
    آدرس :میدان بیت المقدس ، کوچه عیدگاه ، پلاک 294
    سال تاسیس : 1377
    درجه : درجه 1
    تلفن :38523200
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، دانش شرقی 8
    سال تاسیس : 1382
    درجه : درجه 2
    تلفن :38532511-6
    آدرس :خیابان آخوندخراسانی ، نبش آخوند خراسانی 25 ، پلاک 1211
    سال تاسیس : 1384
    درجه : درجه 1
    تلفن :38547836
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، دانش شرقی 15
    سال تاسیس : 1376
    درجه : درجه 1
    تلفن :38517997
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 36 ، پلاک 27
    سال تاسیس : 1380
    درجه : درجه 1
    تلفن :38549585-38526324
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، کوچه مهر آئین ، پلاک 30
    سال تاسیس : 1387
    درجه : درجه 1
    تلفن :38526181-2
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 19 ، بعد از حسینیه فاطمیون، نبش کوچه نوگل
    سال تاسیس : 1385
    درجه : درجه 1
    تلفن :38590608
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا61 ، پلاک 5
    سال تاسیس : 1374
    درجه : درجه 1
    تلفن :32220963-32241275-6
    آدرس :خیابان خسروی نو ، اندرزگو 13 ، جنب مسجد ملا حیدر ، پلاکهای 8 و 10
    سال تاسیس : 1384
    درجه : درجه 1
    تلفن :32233955-32333618
    آدرس :میدان بیت مقدس ، ابتدای کوچه نخودبریزها
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1
    تلفن :32236772
    آدرس :خیابان خسروی نو ، بازار فرش ، کوچه ثابت ضیائی ، روبروی حسینیه پاکستانی ها
    سال تاسیس : 1385
    درجه : درجه 1
    تلفن :38527533
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، دانش شرقی 15 ، پلاک 26
    سال تاسیس : 1384
    درجه : درجه 1
    تلفن :38537730
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 36 ، پلاک 14
    سال تاسیس : 1386
    درجه : درجه 1
    تلفن :38537231
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، دانش شرقی 8 ، نبش چهارراه اول
    سال تاسیس : 1385
    درجه : درجه 1
    تلفن :32213832-3
    آدرس :خیابان خسروی نو ، کوچه آیت ا... خامنه ای
    سال تاسیس : 1388
    درجه : درجه 1
    تلفن :38511313
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 10 ، تبش چهارراه اول
    سال تاسیس : 1379
    درجه : درجه 1