•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی بیمارستان
    تلفن :3‌8403015-20
    آدرس :خیابان کوهسنگی- بین کوهسنگی 14و16
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌سازمان تامین اجتماعی
    تلفن :3‌2595516-7
    آدرس :کوی طلاب- پیچ دوم تلگرد
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌دانشگاه آزاد
    تلفن :3‌8542140
    آدرس :خیابان- بهار نبش خیابان - رزم
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌ارتش
    تلفن :3‌229094-8
    آدرس :خیابان شهید چمران - خیابان گلستان شرقی
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه آزاد
    تلفن :3‌7112701-7
    آدرس :انتهای بلوار حر عاملی- جنب نقلیه آستان قدس
    وضعیت : تخصصی - روانپزشکی‌
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌2231061-5
    آدرس :چهارراه حجت- نبش خیابان آیت الله بهجت 16
    وضعیت : ‌تخصصی
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌2787001
    آدرس :خیابان شهید مفتح- خیابان وحید 3
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌سپاه پاسداران
    تلفن :3‌3652000-10
    آدرس :مشهد- بلوار مصلی- مصلی 2- چهارراه گلریز
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :3‌8543031-9
    آدرس :خیابان ابن سینا -میدان امام رضا
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌2590133
    آدرس :گلشهر- شهیدآوینی 33
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :3‌3682671-3
    آدرس :بلوار وحدت - وحدت 21
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :3‌8426082
    آدرس :خیابان کوهسنگی- میدان الندشت
    وضعیت : تخیابانصصی - سرطان
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌8590051-5
    آدرس :خیابان بهار- بین تقی آباد و چهارراه استانداری
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خصوصی
    تلفن :3‌8410244-6
    آدرس :خیابان - احمد آباد- خیابان پاستور 8
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خصوصی
    تلفن :3‌7281401
    آدرس :چهارراه ابوطالب- به سمت فلکه فردوسی - نبش قرنی 41
    وضعیت : ‌تخصصی - چشم
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌8510001-8
    آدرس :میدان امام خیابان خمینی-کدپستی9174713884
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌نیروی انتظامی
    تلفن :3‌3682135-9
    آدرس :خیابان طبرسی- بین میدان طبرسی و چهارراه مقدم
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای بلوار مجلسی- سمزقند سابق
    وضعیت : -
    فعالیت : -
    نوع : -
    تلفن :3‌7269021-5
    آدرس :میدان توحید - خیابان طاهری- خیابان شهید قرنی 6
    وضعیت : تخصصی - اطفال
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌5510010
    آدرس :کوی جاده طرقبه - امام رضا (ع 3
    وضعیت : عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌6618888
    آدرس :بزرگراه شهید کلانتری- بعد از پل قائم
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌آستان قدس رضوی
    تلفن :35423970
    آدرس :بزرگراه آسیایی نرسیده به سه راه فردوسی
    وضعیت : تخصصی - تروما
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌8544315-7
    آدرس :خیابان رازی شرقی
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خصوصی
    تلفن :3‌8592121-9
    آدرس :خیابان فدائیان اسلام
    وضعیت : تخصصی - تروما
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :38817980
    آدرس :بلوار وکیل آباد- نبش خیابان کوثر
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌سازمان تامین اجتماعی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار فاطمیه
    وضعیت : -
    فعالیت : -
    نوع : -
    تلفن :3‌8400001-9
    آدرس :خیابان احمد آباد
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :‌38816010-19
    آدرس :بلوار وکیل آباد- ابتدای خیابان هنرستان
    وضعیت : تخیابانصصی- قلب وعروق
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :3‌2291970
    آدرس :خیابان امام خمینی 25 - روبروی ساختمان صبا - بیمارستان منتصریه
    وضعیت : تخصصی - پیوند
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌8547444
    آدرس :خیابان امام رضا -جنب پمپ بنزین
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :38427011-14
    آدرس :خیابان کوهسنگی میدان الندشت
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خصوصی
    تلفن :3‌5214001-3
    آدرس :قاسم آبادبلوار شهید فلاحی - نبش فلاحی 17 -بیمارستان مهرگان
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خصوصی
    تلفن :3‌2737011-15
    آدرس :سیمتری طلاب- خیابان مفتح -خیابان اندیشه- بیمارستان شهید هاشمی نژاد
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد