•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی زمین های روباز ورزشی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد -بلوار اندیشه - اندیشه 68 - نبش حجاب85.3- جنب ناحیه 3 شهرداری
    رشته : فوتبال خاکی ، بسکتبال، والیبال، فوتسال، بدمینتون
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 10
    محله: محله حجاب
    تلفن :-
    آدرس :شهرک عسگریه _انتهای خیابان احسان(احسان 18 -جنب کال
    رشته : فوتسال، والیبال، تک دکل بسکتبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 7
    محله: محله عسگریه
    تلفن :-
    آدرس :بلوار اندیشه- شهرک رازی - بین رازی 14 و 16
    رشته : زمین خاکی فوتبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 10
    محله: محله رازی
    تلفن :-
    آدرس :کوی سجادیه -بلوار میرزاکوچک خان - میرزا کوچک خان 3/2
    رشته : گل کوچک ، والیبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 5
    محله: محله سجادیه
    تلفن :-
    آدرس :جاهدشهر -خیابان بوستان-بوستان 18
    رشته : والیبال کفپوش ، بسکتبال، چمن مصنوعی فوتسال، پینگ پنگ، شطرنج
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 12
    محله: محله جاهدشهر
    تلفن :-
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی - بعد از میدان غدیر- بوستان باباقدرت
    رشته : بسکتبال(سه حلقه، والیبال، فوتسال، بدمینتون، اسکواش، تنیس روی میز ، فوتبال دستی
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 7
    محله: محله عسگریه
    تلفن :-
    آدرس :ساختمان -انتهای شهرک شهید رجائی- بلوار حر-روبه روی حر 42(جنب مجموعه آبی آستانقدس -بوستان رجاء جنب کتابخانه
    رشته : فوتسال، گل کوچک ، والیبال، بسکتبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 6
    محله: محله کشاورز
    تلفن :-
    آدرس :بلوار امامت- روبروی امامت 16- بوستان ملت
    رشته : بسکتبال کفپوش، والیبال کفپوش، چمن مصنوعی فوتسال، گل کوچک، بسکتبال، پینگ پنگ
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 11
    محله: محله آزادشهر
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم نیشابور- رباط طرق- داخل پارک ثامن الائمه
    رشته : والیبال، فوتسال، بسکتبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 7
    محله: محله طرق
    تلفن :-
    آدرس :بلوار معلم – معلم75/8
    رشته : چمن مصنوعی فوتسال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 11
    محله: محله شریف
    تلفن :-
    آدرس :میدان فهمیده- داخل بوستان پردیس قائم(بانوان
    رشته : والیبال _بدمینتون
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 2
    محله: محله بهاران
    تلفن :-
    آدرس :انتهای بلوار دانشجو،جنب ایستگاه و نیروگاه برق
    رشته : والیبال ساحلی
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 11
    محله: محله دانشجو
    تلفن :-
    آدرس :خیابان پنجتن- پنجتن 52
    رشته : فوتسال، والیبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 4
    محله: محله پنج تن
    تلفن :-
    آدرس :اندیشه 27- نبش استاد یوسفی 39
    رشته : فوتسال، والیبال، بسکتبال، گل کوچک
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 10
    محله: محله استاد یوسفی
    تلفن :-
    آدرس :شهرک ابوذر- انتهای کوچه شهید گلاب چی
    رشته : والیبال ، گل کوچک
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 7
    محله: محله ابوذر
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مصلی - مصلی 16- پشت استخر بهمن
    رشته : فوتسال، بسکتبال، والیبال، شطرنج، فوتبال دستی، پینگ پنگ
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 6
    محله: محله مصلی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار امامت روبروی امامت 14
    رشته : چمن طبیعی ، دومیدانی، اسکیت
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 11
    محله: محله آزادشهر
    تلفن :-
    آدرس :بلوارپیروزی - پیروزی 26 - جنب بوستان رز
    رشته : فوتسال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 9
    محله: محله سرافرازان
    تلفن :-
    آدرس :انتهای خیابان زیتون- جنب مسجد امام علی (ع(بلوار پایداری- پایداری 7- نخل 21
    رشته : فوتسال، بسکتبال، بدمینتون، والیبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 9
    محله: محله سرافرازان
    تلفن :-
    آدرس :خیابان علامه طباطبایی - علامه طباطبائی28- ستایش 4
    رشته : پینگ پنگ
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 4
    محله: محله تلگرد
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سرافرازان -سرافرازان 40
    رشته : فوتسال، والیبال، فوتبال خاکی
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 9
    محله: محله سرافرازان
    تلفن :-
    آدرس :بزرگراه شهید همت -شهید بابا‌نظر54(پشت مدرسه رحیم زاده
    رشته : فوتبال خاکی
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 5
    محله: محله ثامن
    تلفن :-
    آدرس :بزرگراه شهیدهمت-خیابان پنجتن- خیابان سلمان – بین سلمان 6 و 4
    رشته : بسکتبال_والیبال_فوتسال، بدمینتون، گل کوچک
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 4
    محله: محله پنج تن
    تلفن :-
    آدرس :بلوار حر عاملی - حر عاملی33 - خیابان شهید شیشه چی - شیشه چی 15سمت راست
    رشته : والیبال، فوتسال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 2
    محله: محله مطهری
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شفا - شفا 24- جنب مسجد سیدالشهدا
    رشته : والیبال ، بسکتبال ، گل کوچک ، فوتسال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 2
    محله: محله ابوطالب
    تلفن :-
    آدرس :بلوارشهید فکوری -فکوری 56
    رشته : فوتسال، والیبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 9
    محله: محله سرافرازان
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد-بلوارفلاحی-فلاحی 15/4 (جنب زمین چمن آموزش و پرورش
    رشته : فوتسال، والیبال ، تک دکل بسکتبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 10
    محله: محله لشگر
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید کلانتری- شهیدکلانتری30- مقابل هتل پردیسان
    رشته : فوتسال، بسکتبال ، پینگ پنگ، والیبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 9
    محله: محله رضا شهر
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس - انتهای توس 75/15
    رشته : زمین خاکی فوتبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 2
    محله: محله مشهد قلی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس -بین توس 43و45(حاشیه سمت راست میدان معراج
    رشته : بسکتبال، فوتسال _والیبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 2
    محله: محله حجت
    تلفن :-
    آدرس :خیابان فدک - فدک 16(شهید چراغچی 64
    رشته : فوتسال، بسکتبال، گل کوچک ، والیبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 2
    محله: محله فدک
    تلفن :-
    آدرس :بزرگراه شهیدهمت-خیابان شهید بابا نظر40
    رشته : فوتسال ، بسکتبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 4
    محله: محله پنج تن
    تلفن :-
    آدرس :خیابان خواجه ربیع11- خیابان شادی -انتهای خیابان شادی6- جنب بوستان پیچک(طالقانی
    رشته : فوتسال، والیبال، بسکتبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 3
    محله: محله خواجه ربیع
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید آوینی 33 -فلکه سوم گلشهر خیابان شهید لگزایی جنب کال
    رشته : فوتسال ، والیبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 5
    محله: محله شهید آوینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان عارف – عارف 14
    رشته : پینگ پنگ، والیبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 1
    محله: محله احمد آباد
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد -بلوار امامیه - امامیه 26-چهارراه مخابرات
    رشته : والیبال، بسکتبال، فوتسال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 10
    محله: محله ولیعصر
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد- انتهای وکیل آباد 87
    رشته : فوتسال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 12
    محله: محله جاهدشهر
    تلفن :-
    آدرس :بوستان کوهسنگی- جنب بزرگراه کلانتری
    رشته : چمن مصنوعی فوتسال، فوتسال ، والیبال ، تنیس روی میز ، بسکتبال ، فوتبال دستی
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 8
    محله: محله کوهسنگی
    تلفن :-
    آدرس :میدان صحیفه -بوستان لاله زمین شماره 2
    رشته : والیبال، بدمینتون
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 9
    محله: محله هنرستان
    تلفن :-
    آدرس :بزرگراه شهید همت -بلوار میامی - میامی 12 جنب مجتمع مروارید
    رشته : فوتبال خاکی
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 5
    محله: محله ثامن
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مطهری شمالی- مطهری شمالی 58- نبش اندیشه 6
    رشته : فوتسال، والیبال، بدمینتون
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 2
    محله: محله شهید هنرور
    تلفن :-
    آدرس :بلوار امامت بوستان ملت
    رشته : بسکتبال، والیبال، پینگ پنگ، بدمینتون
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 11
    محله: محله آزادشهر
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد-بلوارشریعتی-شریعتی11
    رشته : والیبال، گل کوچک
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 10
    محله: محله استاد یوسفی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد-بلوارشریعتی -شریعتی 70-خیابان نرگس4/1
    رشته : فوتسال، گل کوچک، والیبال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 10
    محله: محله رسالت
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد-بلواراندیشه -اندیشه83- جنب بوستان آبنوس
    رشته : فوتسال، والیبال، بسکتبال، گل کوچک
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 10
    محله: محله ایثارگران
    تلفن :-
    آدرس :روبروی میدان بار رضوی-ابتدای بلوار حر - شهرک اقدسیه-- داخل بوستان نصرت
    رشته : فوتبال خاکی
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 6
    محله: محله پورسینا
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ولایت- نبش ولایت 13- مقابل بوستان وحدت
    رشته : چمن مصنوعی فوتسال
    روشنایی : روشنایی دارد
    منطقه : منطقه 5
    محله: محله رضاییه
    تلفن :-
    آدرس :خیابان 17 شهریور شمالی– 17 شهریورشمالی 3
    رشته : فوتسال، والیبال، تک دکل بسکتبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 0
    محله: محله عیدگاه
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی - طبرسی شمالی12 - جنب بوستان یاس
    رشته : چمن مصنوعی فوتسال، فوتبال ساحلی، والیبال کفپوش
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 3
    محله: محله طبرسی شمالی
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای بلوارشهید فکوری و شهرک طالقانی
    رشته : بسکتبال
    روشنایی : روشنایی ندارد
    منطقه : منطقه 9
    محله: محله رضا شهر