•  

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی نانوایی
    تلفن :-
    آدرس :نیروی انتظامی فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی
    نام و نام خانوادگی : حسن آسن
    نوع پخت : آرد خام
    تلفن :-
    آدرس :نیروی زمینی سپاه امادگاه 516مقداد
    نام و نام خانوادگی : احمد ایزانلو
    نوع پخت : آرد خام
    تلفن :-
    آدرس :انتهای نخریسی روبروی راه ترابری منطقه پدافند هوایی
    نام و نام خانوادگی : محمد یزدیان تربقان
    نوع پخت : آرد خام
    تلفن :-
    آدرس :میدان توحید ابتدای خیابان موحدین پلاک 2
    نام و نام خانوادگی : محمد قاسمی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس 65 -29/65 بهد از چاه موتور آستانه
    نام و نام خانوادگی : محمد میرزاخان فرخانی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد بلوار فلاحی 19
    نام و نام خانوادگی : حسن شجاعی نیا
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :رسالت 25 بعد از سه راهی دوم نبش پ75
    نام و نام خانوادگی : محمد حسن تاجی الیاتو
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا بین امام رضا54و56 پ60
    نام و نام خانوادگی : سیدمحمود غیورباغبانی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :میدان ده دی ابتدای خیابان رازی سمت راست پ7
    نام و نام خانوادگی : پرویز پژومندراد
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دوم طبرسی.طبرسی 5 چ سوم دلبری پ 35
    نام و نام خانوادگی : محمد عباس نیا
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی میدان اعدام
    نام و نام خانوادگی : سعید شریف شاذیله
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب دریا وحید 15 پ170
    نام و نام خانوادگی : علی بوستانی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :ش شهید رجائی پورسینا 31 جنب مسجد داخل کوچه پ 31
    نام و نام خانوادگی : محمد حسنی سعدی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای شهرک شهید رجایی
    نام و نام خانوادگی : محمد حسین رضایی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :باواردومطبرسی بین12و14
    نام و نام خانوادگی : رمضان خرمدل مایوان
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :میرزا کوچک خان بین 5و7
    نام و نام خانوادگی : علیرضا بحررودی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :مهر آباد مقابل محراب 13
    نام و نام خانوادگی : سید محمد سید زاده
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت 45سرچهارراه دوم
    نام و نام خانوادگی : محمد رضا عجمی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع بهمن 26 پ 820
    نام و نام خانوادگی : اباهیم بهبودی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهرشهید آوینی 41 چ سوم سمت چپ پ89
    نام و نام خانوادگی : تاج محمد سلیمانی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :ش شهید باهنرامام رضا16
    نام و نام خانوادگی : علم شجاعی بهلولی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خ رسالت 32بعد از چ دوم پ85
    نام و نام خانوادگی : سیف ا... رشیدی محمودی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارطبرسی شمالی12نظام دوست34
    نام و نام خانوادگی : محمدمهدی ظفری گناباد
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :کوی کارمندان دوم بلوک 52پ11
    نام و نام خانوادگی : مراد علی یوسفی فهندری
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بهار کوچه بستان17
    نام و نام خانوادگی : غلامحسین ثبوتی مهجوری
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد بلوار ادیب بین میدان امامیه و بلوار حجاب ادیب 31
    نام و نام خانوادگی : اسد اله خالقی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب علامه 26 سمت راست جنب پ 95
    نام و نام خانوادگی : جواد صداقت
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خ رسالت 59 سرهنگ 9 سر نبش
    نام و نام خانوادگی : سیدمحمدعلی حسینی تبار
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :شهرک باهنرحر 49ولیعصر2پ24
    نام و نام خانوادگی : حسن رحمانی اله آبادی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ابوطالب نبش 47 پ 697
    نام و نام خانوادگی : باقر سبزیان
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلولر طبرسی شمالی نبش 28/18
    نام و نام خانوادگی : علی اصغر لطفی نژاد جعفری
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر شهید آوینی 33 جنب پایگاه مسجد
    نام و نام خانوادگی : ابراهیم یعقوبی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان کوهسنگی31 بین 31/2 - 31/4
    نام و نام خانوادگی : مرتضی عظیم مزرجی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارشهیدرستمی داخل50جنب منبع اب
    نام و نام خانوادگی : رقیه یوسفی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :پنجتن 89میلان شهید رضوی بعد ازچهار اول سمت چپ
    نام و نام خانوادگی : احمد رضایی تازیک
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد بین 9و11جنب بانک سپه نان کامل
    نام و نام خانوادگی : محمد جواد شاهدی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی 8 جنب بانک ملی
    نام و نام خانوادگی : محمد علی شجاعی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :فدائیان اسلام بین3و5
    نام و نام خانوادگی : رضا طلوع کارگر
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :صدمتری پل فجرخ شهیدبابانظر16
    نام و نام خانوادگی : سیدحسین نبی زاده قرقوزا
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم قوچان بلوارتوس91/4
    نام و نام خانوادگی : روح الله لولویی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان محسن کاشانی روبروی یک پلاک 555
    نام و نام خانوادگی : سید رضا رضوی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی بین 19-21
    نام و نام خانوادگی : مریم رضا زاده خباز
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :ایستگاه سراب
    نام و نام خانوادگی : بلقیس توانا احمدیان
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع اول خیابان شفق
    نام و نام خانوادگی : عین اله کوچکی شورچه
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :دریا بین وحید 16-18 پ 736
    نام و نام خانوادگی : رضا رسولی لوشاب
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :سی متری طلاب نبش مفتح 25
    نام و نام خانوادگی : مهدی شبان
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بازار سرشور روبروی کوچه کیوان
    نام و نام خانوادگی : حسین زارع مهرجردی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :وکیل آباد سید رضی 11 پ30
    نام و نام خانوادگی : عصمت آغا دارا
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :پنج تن همت 31سجاد 3 پ3027
    نام و نام خانوادگی : طاهره عبدی مال آباد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :التیمور شهرک ولی عصر 28 ش ایزانلو چ دوم
    نام و نام خانوادگی : غلامرضا مقدم حیدری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شیرودی بین 18-20 پ 286
    نام و نام خانوادگی : علی اکبر خاکشور
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا بازارچه عیدگاه روبروی دبیرستان مدرس
    نام و نام خانوادگی : معصومه رضایی کمال
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب میدان جواد الائمه نبش طباطبایی 8
    نام و نام خانوادگی : علی اکبر قوی فارمد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم ش شافعی میلان فتحی
    نام و نام خانوادگی : علی دادی بهلولی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شیرازی 21 پ 15 و 17
    نام و نام خانوادگی : بهروز کاملان کافی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بین میدان طبرسی - چهارراه مقدم کوچه 8 متری اصیلی
    نام و نام خانوادگی : یوسف دیده کار
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :سرشورنبش کوچه ارم
    نام و نام خانوادگی : یوسف عبدالهی روحی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :سیدی شهرک صبا 81 سپاه 64 پ 109
    نام و نام خانوادگی : حسن سلیمانی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :اول دریای دوم نبش شهید محراب حسین 2 پ 35
    نام و نام خانوادگی : ابراهیم عرفانیان رسول نیا رابع
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :جاده سیمان روبروی پمپ بنزین
    نام و نام خانوادگی : محمد ستوده
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان توحید بین توحید 24و26
    نام و نام خانوادگی : کبری دوراندیش یزدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :سی متری طلاب مفتح 43 کوچه اول سمت راست کوچه دین پناه
    نام و نام خانوادگی : اسماعیل خورشیدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :عشرت آباد حجت 11پ202
    نام و نام خانوادگی : علی زارعی حسینی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :پنجتن52 بعد چ راه سوم قطعه دوم سمت راست
    نام و نام خانوادگی : عبدالحسین بنی اسدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :رضا شهر ملک الشعرا 12 پ 18
    نام و نام خانوادگی : حسین صاحب قرانی گلستانی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :شهرک باهنر بلوار امام رضا 10 قلی پور3
    نام و نام خانوادگی : علیرضا حقدادی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارطبرسی20متری کافی
    نام و نام خانوادگی : جواد سلمانی سلامی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :رسالت 27داخل کوچه سمت راست
    نام و نام خانوادگی : ابراهیم عرفانیان رسول نیا رابع
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر بلوارمیامی بلوارکرامت سخاوت10
    نام و نام خانوادگی : مهدی نبی زاده
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :روبروی پلیس راه قاسم آباد میلان حشمتی
    نام و نام خانوادگی : غلامحسن کلانتر
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی فارابی13
    نام و نام خانوادگی : براتعلی جوانمرد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :رسالت 38 پ 555
    نام و نام خانوادگی : فخری کیانی فر
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :سیدی ش قائم سحر 1 قطعه چهارم
    نام و نام خانوادگی : سید محمد جلال نیا شهری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم نوده مقابل امام علی 32
    نام و نام خانوادگی : قربانعلی پیوندی گدا محمدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :میثم شمالی جنب مسجد امام حسن مجتبی
    نام و نام خانوادگی : جواد شبانی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :آبکوه تورج 12
    نام و نام خانوادگی : رجبعلی پوردیان
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر میلان شهید هاشمی نژاد انتهای آوینی 41 پ 149
    نام و نام خانوادگی : رحیم بهزادیان
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا خ دانش شرقی6 پ 270
    نام و نام خانوادگی : جمال سرافراز یزدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع مهرمادر29
    نام و نام خانوادگی : حسین اصغر نوروزیان استاد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع مهرمادر29
    نام و نام خانوادگی : حسین اصغر نوروزیان استاد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رستمی13نبش مدرس 9
    نام و نام خانوادگی : ماشاء الله رستگار مقدم
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :جاده سیمان نبش رسالت 41 پلاک 709
    نام و نام خانوادگی : ثریا باقری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بازارسرشورمقابل مسجدذوالفقار
    نام و نام خانوادگی : رضا برادران حسینی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان سردادور بین 7و 9 جنب مسجد نور
    نام و نام خانوادگی : نرجس جعفری حصار
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب بین میثم 9-11 جنب مسجد سجاد
    نام و نام خانوادگی : خدیجه خوش گفتار ماهر
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :آزاد شهر بلوار فرهنگ بین سید رضای و دانش اموز
    نام و نام خانوادگی : صدیقه تنهایی خانیکی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع کوچه حسین باشی 9 کوی گلستان روبروی مسجد قائم
    نام و نام خانوادگی : رضا غفوری یزدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم بین توس 82و84
    نام و نام خانوادگی : محمد تقی رحیمیان
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :آبکوه مجد شمالی جنب تاکسی تلفنی مجد
    نام و نام خانوادگی : محمد حاصل طلب شورچه
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا 59 نبش چهارراه دوم
    نام و نام خانوادگی : ربابه رستگار مقدم
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع عبادی 17
    نام و نام خانوادگی : سید مهدی سیادتی فرازمند
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دوم طبرسی19 روبروی بانک صادرات
    نام و نام خانوادگی : علی اکبر عرفانی آزرده طوسی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خ شهید هاشمی نژاد میلان شهرداری چ دیده بان پ 17
    نام و نام خانوادگی : غلامحسن صادقیه
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد ش کوشش 8 پ82
    نام و نام خانوادگی : عباسعلی قاسمی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب تلگرد علامه 22 جنب پ 5
    نام و نام خانوادگی : غلامرضا رنجبر کلاته
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب پیچ اول تلگرد طباطبایی 28 پلاک 82
    نام و نام خانوادگی : موسی الرضا جاقوری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجایی حر بین 6 و 8
    نام و نام خانوادگی : عبدالله عبادی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :ش شهید رجائی بازه شیخ روبروی مسجد جامع
    نام و نام خانوادگی : اسدالله وصالی کاخکی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر 12 متری قائم پ 39
    نام و نام خانوادگی : رمضانعلی غلامی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر حاشیه میدان دوم پ 422
    نام و نام خانوادگی : محمد محمدی فر
    نوع پخت : بربری ماشینی