•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی نانوایی
    تلفن :-
    آدرس :نیروی انتظامی فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی
    نام و نام خانوادگی : حسن آسن
    نوع پخت : آرد خام
    تلفن :-
    آدرس :نیروی زمینی سپاه امادگاه 516مقداد
    نام و نام خانوادگی : احمد ایزانلو
    نوع پخت : آرد خام
    تلفن :-
    آدرس :انتهای نخریسی روبروی راه ترابری منطقه پدافند هوایی
    نام و نام خانوادگی : محمد یزدیان تربقان
    نوع پخت : آرد خام
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی میدان اعدام
    نام و نام خانوادگی : سعید شریف شاذیله
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب دریا وحید 15 پ170
    نام و نام خانوادگی : علی بوستانی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ابوطالب نبش 47 پ 697
    نام و نام خانوادگی : باقر سبزیان
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلولر طبرسی شمالی نبش 28/18
    نام و نام خانوادگی : علی اصغر لطفی نژاد جعفری
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهرشهید آوینی 41 چ سوم سمت چپ پ89
    نام و نام خانوادگی : تاج محمد سلیمانی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر شهید آوینی 33 جنب پایگاه مسجد
    نام و نام خانوادگی : ابراهیم یعقوبی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :ش شهید باهنرامام رضا16
    نام و نام خانوادگی : علم شجاعی بهلولی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خ رسالت 32بعد از چ دوم پ85
    نام و نام خانوادگی : سیف ا... رشیدی محمودی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارطبرسی شمالی12نظام دوست34
    نام و نام خانوادگی : محمدمهدی ظفری گناباد
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان کوهسنگی31 بین 31/2 - 31/4
    نام و نام خانوادگی : مرتضی عظیم مزرجی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی 8 جنب بانک ملی
    نام و نام خانوادگی : محمد علی شجاعی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارشهیدرستمی داخل50جنب منبع اب
    نام و نام خانوادگی : رقیه یوسفی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :میرزا کوچک خان بین 5و7
    نام و نام خانوادگی : علیرضا بحررودی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :ش شهید رجائی پورسینا 31 جنب مسجد داخل کوچه پ 31
    نام و نام خانوادگی : محمد حسنی سعدی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :کوی کارمندان دوم بلوک 52پ11
    نام و نام خانوادگی : مراد علی یوسفی فهندری
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :مهر آباد مقابل محراب 13
    نام و نام خانوادگی : سید محمد سید زاده
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :پنجتن 89میلان شهید رضوی بعد ازچهار اول سمت چپ
    نام و نام خانوادگی : احمد رضایی تازیک
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای شهرک شهید رجایی
    نام و نام خانوادگی : محمد حسین رضایی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :میدان توحید ابتدای خیابان موحدین پلاک 2
    نام و نام خانوادگی : محمد قاسمی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :فدائیان اسلام بین3و5
    نام و نام خانوادگی : رضا طلوع کارگر
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :صدمتری پل فجرخ شهیدبابانظر16
    نام و نام خانوادگی : سیدحسین نبی زاده قرقوزا
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم قوچان بلوارتوس91/4
    نام و نام خانوادگی : روح الله لولویی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بهار کوچه بستان17
    نام و نام خانوادگی : غلامحسین ثبوتی مهجوری
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس 65 -29/65 بهد از چاه موتور آستانه
    نام و نام خانوادگی : محمد میرزاخان فرخانی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد بلوار فلاحی 19
    نام و نام خانوادگی : حسن شجاعی نیا
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد بین 9و11جنب بانک سپه نان کامل
    نام و نام خانوادگی : محمد جواد شاهدی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :رسالت 25 بعد از سه راهی دوم نبش پ75
    نام و نام خانوادگی : محمد حسن تاجی الیاتو
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :باواردومطبرسی بین12و14
    نام و نام خانوادگی : رمضان خرمدل مایوان
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد بلوار ادیب بین میدان امامیه و بلوار حجاب ادیب 31
    نام و نام خانوادگی : اسد اله خالقی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا بین امام رضا54و56 پ60
    نام و نام خانوادگی : سیدمحمود غیورباغبانی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت 45سرچهارراه دوم
    نام و نام خانوادگی : محمد رضا عجمی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع بهمن 26 پ 820
    نام و نام خانوادگی : اباهیم بهبودی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :میدان ده دی ابتدای خیابان رازی سمت راست پ7
    نام و نام خانوادگی : پرویز پژومندراد
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب علامه 26 سمت راست جنب پ 95
    نام و نام خانوادگی : جواد صداقت
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دوم طبرسی.طبرسی 5 چ سوم دلبری پ 35
    نام و نام خانوادگی : محمد عباس نیا
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :خ رسالت 59 سرهنگ 9 سر نبش
    نام و نام خانوادگی : سیدمحمدعلی حسینی تبار
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :شهرک باهنرحر 49ولیعصر2پ24
    نام و نام خانوادگی : حسن رحمانی اله آبادی
    نوع پخت : بربری سنتی
    تلفن :-
    آدرس :محمدآباد کوچه استخرسازگار(مصلی47)
    نام و نام خانوادگی : حسین حسن پور
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :التیمور ش صاحب الزمان 7
    نام و نام خانوادگی : سید علی پرهیز گار
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :اب برق بلوار صیاد شیرازی شهرک نور1پ29
    نام و نام خانوادگی : حبیب شکری زاده
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارشهیدرستمی45
    نام و نام خانوادگی : حسین خدائی کسرینه
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :امامرضاعنصری نبش 13
    نام و نام خانوادگی : هاشم اسکندرنیا
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه شهدا خ آزادی بین 6 و 8
    نام و نام خانوادگی : رضا علیپور
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :اخر بازی شیخ بعد از پل 100متری روستای عباس اباد
    نام و نام خانوادگی : عیسی نظری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا خ دانش شرقی6 پ 270
    نام و نام خانوادگی : جمال سرافراز یزدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارخیام شمالی 4/46
    نام و نام خانوادگی : علی جعفری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوراشفا بین28و30جنب پاسگاه نیروی انتظامی
    نام و نام خانوادگی : رجبعلی خاتونی محمود ابادی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :نبش فدائیان اسلام31
    نام و نام خانوادگی : سیف الله صفرپور
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع مهرمادر29
    نام و نام خانوادگی : حسین اصغر نوروزیان استاد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد شریعتی 73 مقابل ابرار5
    نام و نام خانوادگی : محمدحسن حسابی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :شهرک نجفی رضا شهر 20متری حق شناس 12
    نام و نام خانوادگی : حسین شوشتری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع مهرمادر29
    نام و نام خانوادگی : حسین اصغر نوروزیان استاد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بهشتی42 بین رودکی20و22
    نام و نام خانوادگی : سکینه قانعی استاد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم ابادبلوارشاهدبعدازمیدان مادرسمت راست روبروی رستوران عبدالهی
    نام و نام خانوادگی : محمود افخمی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رستمی13نبش مدرس 9
    نام و نام خانوادگی : ماشاء الله رستگار مقدم
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :کلاهدوز 31 تورج 17
    نام و نام خانوادگی : مظاهر حبیبی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارتوس 55 نبش کوچه سوم پ 2
    نام و نام خانوادگی : سیدکاظم شریفی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :میدان جهاد بلوار نامجو(سریاز قدیم)2
    نام و نام خانوادگی : یحیی اخلاقی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم اباد بلوار اندیشه 22
    نام و نام خانوادگی : محمد رضا سلاری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید باهنرحر82 بین مهدیه21و23
    نام و نام خانوادگی : حسین خزاعی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :معلم بین42و44
    نام و نام خانوادگی : جواد تقی زاده
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب مفتح13
    نام و نام خانوادگی : حسن شبان
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :کوشش 38بین مهدی 6و8 جنب پلاک 359
    نام و نام خانوادگی : مرتضی امام وردی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :امام رضای9
    نام و نام خانوادگی : مرضیه زورمندمفرد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :جاده سیمان نبش رسالت 41 پلاک 709
    نام و نام خانوادگی : ثریا باقری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خ بهار ملک الشعراء 10 پ 1
    نام و نام خانوادگی : جواد ابراهیمی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل اباد نبش برونسی 24پ7
    نام و نام خانوادگی : مرتضی جابری مقدم
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :شهید رستمی 54 مسجد بعثت
    نام و نام خانوادگی : عباس علی دشتی اهنگر
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :محمد اباد جلیل تقوی رویروی کوچه مسجد ابوالفضلیها
    نام و نام خانوادگی : حسن قاسم پور گل ختمی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلواروکیل آبادخ قائم مقام فراهانی 20
    نام و نام خانوادگی : حسین اصغر شوشتری
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بازارسرشورمقابل مسجدذوالفقار
    نام و نام خانوادگی : رضا برادران حسینی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :توس45شهیدعباسی1سمت چپ
    نام و نام خانوادگی : محمد زمانیان قوژدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارابوطالب بین 74و76
    نام و نام خانوادگی : رمضان ذوالفقاری یساقی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پنجتن 65
    نام و نام خانوادگی : محمد رضا بنی اسدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی بین حر7و9
    نام و نام خانوادگی : علیرضا زابلی مقدم
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان سردادور بین 7و 9 جنب مسجد نور
    نام و نام خانوادگی : نرجس جعفری حصار
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوارمصلی30/5 نبش مجتمع تجاری قائم
    نام و نام خانوادگی : احمد ایوبی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب بین میثم 9-11 جنب مسجد سجاد
    نام و نام خانوادگی : خدیجه خوش گفتار ماهر
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر شهید آوینی 39 پ 196
    نام و نام خانوادگی : محمد رضا رازقی استاد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :طبرسی گاز شرقی بین مقداد 34و36پ312
    نام و نام خانوادگی : حسن ثروتدار سرابی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلواردوم طبرسی32بعدازکوچه اول سمت چپ
    نام و نام خانوادگی : احمد اخلاقی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :آزاد شهر بلوار فرهنگ بین سید رضای و دانش اموز
    نام و نام خانوادگی : صدیقه تنهایی خانیکی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد بین شریعتی35و37
    نام و نام خانوادگی : قاسم کرمانی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :عبادی89چهاراه سوم
    نام و نام خانوادگی : محسن شفاهی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :پنجتن45روبروی درب پارک ارم
    نام و نام خانوادگی : مهدی جنتی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر نرسیده به کوی صاحب الزمان میدان مسجد پ 56
    نام و نام خانوادگی : سید حجت الله مومنی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم ابادفلاحی4مجتمع خدماتی وتشریفات ملوان نیروی دریایی ارتش
    نام و نام خانوادگی : محمدرضا مهرنور
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه ابوطالب 1 پ 492
    نام و نام خانوادگی : مجتبی گلکارخوش هوا
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :فرامرز عباسی 3اولین چهارراه اول سمت راست مقابل پارک
    نام و نام خانوادگی : حمید بهبودی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :جاده سیمان رسالت شمالی91خیابان سیس اباد جنب کوچه شهدای5
    نام و نام خانوادگی : محمدابراهیم موحدشورچه
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر روح آباد 30متری یعقوبی امیرالمومنین 3 چ راه ئدوم پ286
    نام و نام خانوادگی : محمد ظهوریان قناد
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه ازاد شهر داخل22
    نام و نام خانوادگی : سید محمد موسوی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان کوهسنگی-رودکی بین 14و16
    نام و نام خانوادگی : حسین قاسمیان
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دوم طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 بعد از پارک
    نام و نام خانوادگی : محمد جعفر صنعت خانی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مصلی37 دست راست پ80
    نام و نام خانوادگی : طاهره حسین زاده میبدی
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع 20متری بلال چهاراه اول پ123
    نام و نام خانوادگی : هاشم گلکارخوش هوا
    نوع پخت : بربری ماشینی
    تلفن :-
    آدرس :عبدالمطلب بین5و7
    نام و نام خانوادگی : مصطفی جمالی بجستانی
    نوع پخت : بربری ماشینی