•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی فرهنگ سرا
    تلفن :33668022
    آدرس :بلوار وحدت ، داخل بوستان وحدت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37290037
    آدرس :خیابان آبکوه ، خیابان مجد، رو به روی مجد 37
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32171586
    آدرس :خیابان پنج تن ، پنج تن 47 ، جنب بوستان ارم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38437178
    آدرس :میدان تلویزیون ، جنب پمپ گاز
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38927902
    آدرس :بلوار دانشجو ، دانشجو 29
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37513380
    آدرس :بلوار هدایت ، انتهای هدایت 39
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36629908
    آدرس :قاسم آباد ، خیابان استاد یوسفی ، استاد یوسفی 13
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33765401
    آدرس :ابتدای جاده سرخس ، خیابان حر 2/2 ، بوستان نصرت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32239997
    آدرس :خیابان شهید مدرس ، جنب بنیاد شهید
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35221996
    آدرس :قاسم آباد ، بلوار شریعتی ، شریعتی 45
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38443424
    آدرس :بوستان کوهسنگی ، طبقه فوقانی بازار هنر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33658500
    آدرس :بلوار 22 بهمن ، تقاطع بلوار شهید شیرودی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38665830
    آدرس :بلوار هفت تیر ، داخل بوستان لاله
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37429200
    آدرس :میدان امام حسین (ع) ، خیابان خواجه ربیع 7 ، بوستان بهار
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38466133
    آدرس :بوستان کوهسنگی ، جنب محوطه بازی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35312503
    آدرس :بلوار میثاق ، بلوار الهیه ، الهیه 25 ، پشت محتمع سامان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32585240
    آدرس :بلوار صد متری ، نرسیده به گلشهر ، خیابان شهید بابانظر ، بابانظر 54
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37241909
    آدرس :خیابان رسالت شمالی (همت آباد) ، خیابان طالقانی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36676182
    آدرس :بلوار آزادی ، آزادی 97، خیابان خادم الشریعه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :