•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی کتابخانه
    تلفن :33125277
    آدرس :خیابان سیدی - صبای 63 - مسجد سیدالشهدائ
    سال تاسیس : 1387
    درجه : 8
    تلفن :32258048
    آدرس : خیابان آزادی- مدرسه آیت الله خویی- کتابخانه آیت الله خویی
    سال تاسیس : 1356
    درجه : استاندارد
    تلفن :32241452
    آدرس :خیابان آزادی - کوچه آزادی 8
    سال تاسیس : 1386
    درجه : 6
    تلفن :36232033
    آدرس :بلوار دکتر حسابی - اول راه آهن - مجتمع فرهنگی امام محمد باقر (ع)
    سال تاسیس : 1377
    درجه : 6
    تلفن :38445005
    آدرس : بلوار سناباد- مجتمع یاس- طبقه دوم- کتابخانه تخصصی حضرت زهرا (س)
    سال تاسیس : 1391
    درجه : 9
    تلفن :38839199
    آدرس :بلوار کوثر- کوثر8- حسینیه ثارا...
    سال تاسیس : 1387
    درجه : 4
    تلفن :36011865
    آدرس :خیابان قاسم آباد - بلوار شاهد - کوچه - شاهد 57 مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
    سال تاسیس : 1387
    درجه : 8
    تلفن :38828193
    آدرس : بلوار شهید فکوری- فکوری 45- نبش بهاران 4
    سال تاسیس : 1391
    درجه : 8
    تلفن :36210604
    آدرس : قاسم اباد- بلوار اندیشه - خانه مهر بازنشستگان
    سال تاسیس : 1389
    درجه : 6
    تلفن :32224640
    آدرس :خیابان امام خمینی (ره) _ جنب اداره کل آموزش و پرورش
    سال تاسیس : 1303
    درجه : 5
    تلفن :37324002
    آدرس :شهرک شهید رجایی- داخل پارک رجا
    سال تاسیس : 1389
    درجه : 5
    تلفن :33822333
    آدرس :بلوار فرودگاه- شهرک عسگریه
    سال تاسیس : 1389
    درجه : 6
    تلفن :38230009
    آدرس :بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان - خیابان پایداری- داخل پارک - مسجد امام موسی بن جعفر(ع)
    سال تاسیس : 1377
    درجه : 5
    تلفن :38679011
    آدرس : بلوار وکیل اباد- سه زاه زندان- خیابان تربیت- زندان مرکزی مشهد
    سال تاسیس : 1390
    درجه : 9
    تلفن :36230008
    آدرس :قاسم آباد-بولوارحجاب-حجاب52-نبش52/1- کتابخانه عمومی سراج
    سال تاسیس : 1385
    درجه : 9
    تلفن :32184098
    آدرس :رضا شهر- جنب یکان ویژه دارالقران عقیدتی و سیاسی ف.ا.ا خراسان رضوی کد پستی: 9458791769
    سال تاسیس : 1390
    درجه : 9
    تلفن :38547690
    آدرس :بلوار امام رضا - امام رضا 46 - مسجد سید الشهداء
    سال تاسیس : 1387
    درجه : 6
    تلفن :32217753
    آدرس :میدان شهدا ابتدای خیابان شیرازی مسجد حوض لقمان
    سال تاسیس : 1388
    درجه : 5
    تلفن :38915441
    آدرس :بلوار هفت تیر - میدان هشت شهریور- کتابخانه عمومی شهدای هفت تیر
    سال تاسیس : 1390
    درجه : 3
    تلفن :38534908
    آدرس :خیابان دانش غربی - کوچه آموزش و پرورش - ناحیه 2
    سال تاسیس : 1388
    درجه : 4
    تلفن :36043383
    آدرس : بلوار امامت _ روبروی امامت 18- داخل پارک ملت – مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)
    سال تاسیس : 1349
    درجه : 2
    تلفن :37265017
    آدرس :بلوار شهید صادقی - روبروی روزنامه خراسان
    سال تاسیس : -
    درجه : 8
    تلفن :37325222
    آدرس :خیابان خواجه ربیع _ 100 متری بلال – پارک فجر
    سال تاسیس : 1368
    درجه : 5
    تلفن :32229895
    آدرس : بلوار شهید مدرس _ نبش مدرس 3- مجتمع فرهنگی مدرس
    سال تاسیس : 1377
    درجه : 5
    تلفن :33851822
    آدرس :کوی سیدی -خیابان خلج – بوستان شادی
    سال تاسیس : 1374
    درجه : 4
    تلفن :33645833
    آدرس : بلوار وحدت _ پارک وحدت
    سال تاسیس : 1364
    درجه : 5
    تلفن :33647584
    آدرس : بلوار مصلی _ نبش مصلی 3 - پارک مصلی
    سال تاسیس : 1348
    درجه : 5
    تلفن :32701019
    آدرس :30 متری طلاب _خیابان وحید- بین میلان 6 و 8 مجتمع ف شهید هاشمی نژاد
    سال تاسیس : 1379
    درجه : 7
    تلفن :37231040
    آدرس : بلوار شهید قرنی -قرنی 8نبش چهار راه اول
    سال تاسیس : 1350
    درجه : 6
    تلفن :35219930
    آدرس : قاسم آباد _ بلوار شهید فلاحی _ انتهای بلوار فاطمیه
    سال تاسیس : 1347
    درجه : 5
    تلفن :33523382
    آدرس :بخش احمد آباد – ملک آباد- 35 کیلومتری جاده نیشابور
    سال تاسیس : 1376
    درجه : 7
    تلفن :37253980
    آدرس : سه راه محسن کاشانی - پارک کودک
    سال تاسیس : 1347
    درجه : 4
    تلفن :32580600
    آدرس :شهرک گلشهر- بولوار شهید آوینی- آوینی 17(گلریز)- گلریز17- پلاک 206
    سال تاسیس : 1389
    درجه : 6
    تلفن :33928848
    آدرس :شهرک طرق - خیابان شهید ساعی 37 - کوچه دوم سمت راست
    سال تاسیس : 1387
    درجه : 6
    تلفن :32175593
    آدرس :خیابان التیمور - التیمور 28 - مسجد قائمیه (عج)
    سال تاسیس : 1387
    درجه : 5
    تلفن :6663952 3
    آدرس :بلوار توس - توس 75 - سه راه دانش - کوچه3و5 - پ75
    سال تاسیس : 1385
    درجه : 9
    تلفن :38544677
    آدرس :انتهای دانش غربی (تقاطع آخوند خراسانی و دانش غربی) - مدرسه علمیه نرجس
    سال تاسیس : 1347
    درجه : 6
    تلفن :37334600
    آدرس :بلوار مطهری شمالی - خیابان صفدری نژاد 20 - جنب پارک
    سال تاسیس : 1392
    درجه : 6
    تلفن :33656746
    آدرس :بلوار مصلی- مصلی 30/3 - کوچه مسجد امام رضا(ع)
    سال تاسیس : 1386
    درجه : 8
    تلفن :36040078
    آدرس : بلوار وکیل آباد- نبش بلوار دانش اموز- مسجد فاطمه الزهرا(س)
    سال تاسیس : 1383
    درجه : 9
    تلفن :37630094
    آدرس : بلوار سجاد _ خیابان بیستون - بیستون 4
    سال تاسیس : 1374
    درجه : 6