•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی تئاتر، نگارخانه ، گااری
    تلفن :-
    آدرس :خیابان سناباد، بین سناباد ۴۵ و ۴۷
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :پارک ملت، مجتمع امام رضا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد نهم، شماره‌ی ۷
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36066040
    آدرس :بلوار وکیل آباد، ابتدای وکیل آباد ۲۳(سیدمرتضی)، نرسیده به چهارراه اول، پلاک ۲۰۸/۱
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36086186
    آدرس :خیابان فرامرز عباسی، بین فرامرز ۲۰ و ۲۲، پلاک ۲۴۲
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37271973
    آدرس :خیابان صاحب الزمان - نبش مولوی شمالی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38435139
    آدرس :قائم 8 ، پلاک 58.2
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)‏ ، حوزه هنری خراسان رضوی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38419325
    آدرس :کوهسنگی 14 ابتدای حکیم نظامی 10
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مدرس، بین مدرس 1 و 3 
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38432439
    آدرس :کوهسنگی 17 
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :فلسطین 1
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوهسنگی، چارسوق هنر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :سه راه ادبیات ، جهاد دانشگاهی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :یابان دانشگاه، بین کفایی و چهار راه دکترا، نبش دانشگاه ۲۹
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38546330
    آدرس :چهار راه بیسیم٬ خیابان جهاد، جهاد ۳ پلاک ۱۹
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :