•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی بهداشتی و درمانی
    تلفن :32595516
    آدرس :پیچ دوم تلگرد –بیمارستان 22 بهمن جنب بیمارستان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33648900
    آدرس :بلوار 22بهمن –انتهای شهرک شهید هاشمی نژاد –محمد آباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38677606
    آدرس :بلوار وکیل آباد – بلوار هفت تیر – خیابان ویلا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33713545
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی–کوچه حمام –میلان 24 –داخل میلان درب دوم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :احمد آباد ، محتشمی 2 ، پلاک 46
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتر محمد زارع
    تلفن :38443588
    آدرس :احمد آباد ، ابتدای خیابان عارف
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتر سیدمحمد تقی بیدار فریمانی
    تلفن :38685626-09155157969
    آدرس :بلوار وکیل آباد -سه راه آب وبرق پلاک 538
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترحمید رضا مکرم دری
    تلفن :32727440
    آدرس :سی متری طلاب ، نبش بلوار ابوریحان
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترعلیرضا تیمچه حریری
    تلفن :37651576-37651575
    آدرس :بلوار فلسطین، فلسطین 8 ،پلاک 4، طبقه همکف
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتراصغر مافی نژاد
    تلفن :-
    آدرس :ابن سینا ، سه راه ادبیات ، نبش ابن سینا 3/2
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : صبح
    مسئول فنی : دکتر دینا امیدوار تهرانی
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - مفتح 14 ، خیابان اندیشه، پلاک 439
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتر عرفانیان
    تلفن :38432422-38409600
    آدرس :خیابان احمداباد بین عارف وپرستار، ساختمان 44
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمحمد علی شاهید
    تلفن :38519383
    آدرس :خیابان کوهسنگی،کوهسنگی6 ، چهار راه اول ساختمان پزشکان
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترسیمین هیرادفر
    تلفن :38547788
    آدرس :میدان بیمارستان امام رضا ، جنب داروخانه ثابت
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : صبح
    مسئول فنی : دکترعبدالحسین افکاری
    تلفن :38545119
    آدرس :خیابان گلستان غربی، پلاک 41
    رسته کاری : آسیب شناسی تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتراحمد علوی
    تلفن :38548875
    آدرس :چمران ، روبروی خیابان جم ، ساختمان جم
    رسته کاری : آسیب شناسی تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتر ثامنی
    تلفن :9153137010
    آدرس :میدان بیمارستان امام رضا ، ابتدای خیابان رازی
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتررضا عطایی
    تلفن :38401242
    آدرس :خیابان احمد آباد ، خیابان محتشمی 1 ، نبش شهید صبوری
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتر ثمانه فیضی
    تلفن :38428772
    آدرس :احمدآباد ، خیابان محتشمی ، نبش محتشمی 3 پلاک 69
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترجینا پهلوان
    تلفن :38645515
    آدرس :سه راه آب وبرق، بین وکیل آباد 20 و 22، جنب بانک تجارت
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترعلیرضا پور رضا
    تلفن :38420559-38427056
    آدرس :خیابان احمداباد ، راهنمایی 3 ، پلاک9 و 11
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمحمد مهدی اجتهادی
    تلفن :37676200
    آدرس :بلوار سجاد،چهارراه خیام، مجتمع پزشکی نگین
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : صبح
    مسئول فنی : دکتر شایسته ابراهیمیان
    تلفن :37646750
    آدرس :بولوارتوس ، بولوار ولی عصر ، بیست متری یزدان دوست ، پلاک7
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : صبح
    مسئول فنی : دکترفرهاد عامل بردبار
    تلفن :33723969
    آدرس :شهرک شهید رجایی
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمحسن جلالی
    تلفن :38785507
    آدرس :بلوار پیروزی، چهارراه خاقانی ، خاقانی جنوبی، بین 22-24
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و سیتولوژی
    شیفت کاری : صبح
    مسئول فنی : دکترحمیده روشن روان
    تلفن :38404690
    آدرس :احمدآباد ، بین بعثت 2و4 ، پلاک 10
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترجمشید خدری
    تلفن :38436978-38436554
    آدرس :خیابان احمد آباد ، نبش عارف 5
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمجید سزاوار کمالی
    تلفن :38832472
    آدرس :بلوار پیروزی، نبش پیروزی 34
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : صبح
    مسئول فنی : دکتررجب هدایت نیا
    تلفن :36097214-36053318
    آدرس :انتهای بلوار سجاد پلاک 275
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترعلی عبدی نژاد ، دکترجیناپهلوان
    تلفن :38822783
    آدرس :بولوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد 16 ، سامانیه
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترنسرین خیاط زاده علمداری
    تلفن :36099344-36099346
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی، نبش فرامرز ،35پلاک 391 ،طبقه اول
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترکریم گلکاریان
    تلفن :38937475
    آدرس :بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار هفت تیر ، خیابان گلشن
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمحمد حسین مجتهدی
    تلفن :38511361
    آدرس :خیابان گلستان ، ساختمان 62
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : صبح - عصر
    مسئول فنی : دکترحسین منصف -دکتر بیژن منصف
    تلفن :38428360
    آدرس :خیابان احمد آباد ، نبش خیابان پرستار
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : صبح - عصر
    مسئول فنی : دکتراحمد موید-دکتررضاضیاء الحق-دکتر تقی غیاثی
    تلفن :38439244-38436230
    آدرس :خیابان کوهسنگی ، نرسیده به میدان الندشت
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : صبح - عصر
    مسئول فنی : دکترامیره نجات شکوهی-دکترمحمد رضا بربند
    تلفن :38460243
    آدرس :احمد آباد ، نبش عارف 3 ، ساختمان پزشکان حکیم
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترعلیرضا یاورمنش
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد، بلوار فلاحی ، بیمارستان مهرگان
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمحمد پیری
    تلفن :36659392
    آدرس :بلوار توس، نبش توس81
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتررجب هدایت نیا
    تلفن :36640056
    آدرس :قاسم ایاد ، بلوار شاهد ، تقاطع شاهد و حجاب
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمسعود ایمان طلب
    تلفن :38537242
    آدرس :خیابان چمران ، سه راه جم ، ساختمان پزشکان شفا
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترجلال کامل عطار
    تلفن :36080305
    آدرس :بلوار امامت ، امامت1، پلاک 4
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترحمید رضا مکرم
    تلفن :37688011
    آدرس :بولوار سجاد، چهارراه بهار، نبش خیابان یاسمن
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمنصوره محتشمی کاشانی
    تلفن :38681150
    آدرس :بلوارصیادشیرازی ، صیادشیرازی43، پلاک12
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : صبح
    مسئول فنی : دکترجواد برهان آزاد
    تلفن :38598283
    آدرس :خیابان ابن سینا، ساختمان اطباء، آزمایشگاه فردوس
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتربهیه ظریف ذاکریان
    تلفن :38437487-38437486
    آدرس :خیابان احمدآباد، خیابان پرستار8/ 1 ، پلاک 3
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمحمود محمودی-دکترلادن اسعدی
    تلفن :37684620
    آدرس :بلوار سجاد ؛ بین زنبق و یاسمن ، ساختمان پزشکان سجاد
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمهناز ناظران پور
    تلفن :36091147-36089155
    آدرس :بلوار امامت ، امامت 32 ، پلاک 10
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترعلی اصغر شفق مطلق-دکترمنصوره عادل سنجیده
    تلفن :38052006
    آدرس :خیابان چمران ، خیابان گلستان شریی
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترسکینه عموئیان
    تلفن :37312153
    آدرس :خیابان مطهری شمالی42 - چهارراه 35 متری ، طبقه فوقانی
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترمهدی معصومیان-علی اکبر معصومیان
    تلفن :38439276
    آدرس :خیابان احمدآباد، بلوار ملاصدرا ، بین ملاصدرای 4 و6
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتر سیما حقیقی
    تلفن :38419895
    آدرس :احمدآباد ،خیابان پرستار 1 ،پلاک 1/5
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترسید مهدی همام -دکترسید محسن موسوی نژاد
    تلفن :9153136136
    آدرس :طلاب ، خیابان وحید ، بین دریا 9-7
    رسته کاری : تشخیص طبی عمومی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکتر احمد نیکوسرشت
    تلفن :38445757
    آدرس :احمدآباد، بین پاستور و قائم ، ساختمان هدایت طبقه اول
    رسته کاری : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    شیفت کاری : عصر
    مسئول فنی : دکترفردین یغمایی-دکتر علی اکبر شمسیان
    تلفن :33417012
    آدرس :انتهای نخریسی –کوی آقا مصطفی خمینی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :میدان دیدگاه لشکر پلاک 71
    وابستگی : خصوصی
    شیفت : شبانه روزی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد -بعد از پل صیاد نرسیده به خیابان سرو
    وابستگی : خصوصی
    شیفت : شبانه روزی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید منتظری - تقاطع بعثت
    وابستگی : خصوصی
    شیفت : شبانه روزی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار کلاهدوز نبش کلاهدوز 27مجتمع پزشکی پویان
    وابستگی : خصوصی
    شیفت : شبانه روزی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان احمد آباد -ابذر غفاری 4
    وابستگی : عمومی
    شیفت : شبانه روزی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان کوهسنگی نبش کوهسنگی 23
    وابستگی : تعاونی
    شیفت : شبانه روزی
    تلفن :33810079
    آدرس :جاده مشهد نیشابور –بعد از پلیس راه –شهرک ابوذر بلوک 146
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32729625
    آدرس :انتهای بلوار اول طبرسی خیابان ابوذر بین ابوذر 2و4
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33721864
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی –کوچه حمام پلاک 1406
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33427852
    آدرس :پروین اعتصامی – بین پروین اعتصامی 8و10 طبقه فوقانی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی خ شیخ طوسی روبه روی داروخانه دکتر معصومی سابق
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32115040
    آدرس :بزرگراه فجر –انتهای خیابان پنجتن – شهرک التیمور – میلان درمانگاه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33850489
    آدرس :سیدی - بلوار صبا –خیریه امامیه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32762868
    آدرس :سیمتری طلاب –مفتح 30
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33726529
    آدرس :جاده سرخس- شهرک شهید رجایی-خیابان امام رضا (ع)حر 9 پلاک 58
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38541657
    آدرس :میدان پانزده خرداد (ضد )-ابتدای بلوار جمهوری اسلامی (بلوار فرودگاه )
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33715545
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی – کوچه شهید حسن زاده پلاک 33
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36210009
    آدرس :بلوار فلاحی – استاد حسابی – سمت چپ – نرسیده به چهارراه امامیه – مجتمع فرهنگی امام محمد باقر(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :سیدی – ده متری نواب –صفوی چهارراه اول – محل دارالشفاء امام هادی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36062001
    آدرس :آزادشهر – بلوار امامت – امامت 28 – نبش چهارراه اول
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32708141
    آدرس :بلوار امت -میدان جواد الائمه - طباطبائی 8 پلاک 526
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33721100
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی –کوی امیر آباد –نبش امیر آباد 16
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36631171
    آدرس :بلوار شاهد – نبش حجاب - درمانگاه شبانه روزی امیرکبیر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32706514
    آدرس :سی متری طلاب خیابان اندیشه چهارراه اول پلاک 347
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32733435
    آدرس :بلوار امت –نبش خیابان ایثار
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36096886
    آدرس :بلوار وکیل آباد – نرسیده به ایرج میرزا – حاشیه بلوار سمت راست – کلینیک سلامت کودک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33711675
    آدرس :ساختمان ، حر 9/39 – پلاک 244
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37411409
    آدرس :خیایان خواجه ربیع ، بلوار بهمن ، بهمن 16
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33710154
    آدرس :جاده سرخس –انتهای خیابان پوریا سینا –انتهای بازه شیخ مقابل دبیرستان سمیه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36656125
    آدرس :جاده قدیم قوچان – کوی امام هادی (ع) – نبش میدان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33418506
    آدرس :بلوار 22 بهمن –بین بهمن 21و23
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33642304
    آدرس :جاده سرخس اول مهر آباد –قبل از صد متری –داخل مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33855079
    آدرس :سیدی شهرک انقلاب – بلوار صبا –سحر 14
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33433073
    آدرس :انتهای نخرسی پایگاه شکاری نیروی هوایی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :3‌8403015-20
    آدرس :خیابان کوهسنگی- بین کوهسنگی 14و16
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌سازمان تامین اجتماعی
    تلفن :3‌2595516-7
    آدرس :کوی طلاب- پیچ دوم تلگرد
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌دانشگاه آزاد
    تلفن :3‌8542140
    آدرس :خیابان- بهار نبش خیابان - رزم
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌ارتش
    تلفن :3‌229094-8
    آدرس :خیابان شهید چمران - خیابان گلستان شرقی
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه آزاد
    تلفن :3‌7112701-7
    آدرس :انتهای بلوار حر عاملی- جنب نقلیه آستان قدس
    وضعیت : تخصصی - روانپزشکی‌
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌2231061-5
    آدرس :چهارراه حجت- نبش خیابان آیت الله بهجت 16
    وضعیت : ‌تخصصی
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌2787001
    آدرس :خیابان شهید مفتح- خیابان وحید 3
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : ‌سپاه پاسداران
    تلفن :3‌3652000-10
    آدرس :مشهد- بلوار مصلی- مصلی 2- چهارراه گلریز
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :3‌8543031-9
    آدرس :خیابان ابن سینا -میدان امام رضا
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    تلفن :3‌2590133
    آدرس :گلشهر- شهیدآوینی 33
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :3‌3682671-3
    آدرس :بلوار وحدت - وحدت 21
    وضعیت : ‌عمومی
    فعالیت : ‌درمانی
    نوع : خیریه
    تلفن :3‌8426082
    آدرس :خیابان کوهسنگی- میدان الندشت
    وضعیت : تخیابانصصی - سرطان
    فعالیت : ‌آموزشی درمانی
    نوع : ‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد