•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی گردشگری و تفریحی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید فکوری فکوری 14
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سازمان آب (شهید صادقی – حاشیه بلوار ارشاد)
    نوع پارک : منطقه ای
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :3۶۶۳۲۱۰۱ – 3۶۶۳۲۱۲۳
    آدرس :بزرگراه امام علی (ع) ، بلوار حجاب نبش حجاب 8
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید صادقی – خیابان آپادانا
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وحدت، بین وحدت 12-14، آخر رضائیه
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 5
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پایداری پایداری 4
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :انتهای خیابان خواجه ربیع- خیابان شهید یوسف‌زاده- یوسف زاده 6- شهرک آزادی
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 3
    تلفن :-
    آدرس :شهید فکوری- حاشیه فکوری 5 تا 7
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :انتهای بلوار فکوری- ( نبش هاشمیه 57
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :خیابان اندیشه - اندیشه 19- اندیشه 19/6
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :شهرک ‌شهید‌رجائی- اول خ بازه شیخ – کوچه محمدحسین صادقی
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :خیابان حر عاملی45 - بین حجت17و21
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 2
    تلفن :-
    آدرس :خیابان عامل – میدان بوعلی – شفا 5
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 2
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شریعتی – شریعتی 73 تا 75
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :مقابل پلیس راه قوچان- خیابان پردیس- مقابل مخابرات
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :انتهای رستمی 12 میلان دوم بعد از بهزیستی
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :بلوار کلاهدوز - حدفاصل بابک و ابونصر- سلمان 2
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :-
    آدرس :بلوار فلاحی- فلاحی 15
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :بلوار یوسفی 3
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ادیب شمالی- ادیب2 3
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید بهشتی- بلوار زکریا- انتهای خیابان رودکی31
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 8
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مصلی – شهید رستمی 22 کوچه پنجم
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی – حق شناس 6
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :کوی کارمندان دوم – رستمی 2
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :پنجتن 45
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 4
    تلفن :-
    آدرس :بلوار قرنی- حدفاصل چهارراه ابوطالب و چهارراه میدان بار
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 2
    تلفن :-
    آدرس :استقلال11
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :اسماعیل آباد
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :حدفاصل ادیب 38- 36
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :کوی کارمندان دوم – بلوار واحد
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :انتهای خیابان امام خمینی- امام خمینی 97
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 8
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید رستمی – شهید رستمی 22
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :خیابان اقاقیا
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 4
    تلفن :-
    آدرس :اقبال لاهوری – لاهوری 5
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :صد متری – شهرک الزهرا – خ شهید جلال آبادی جنب دبیرستان شبانه روزی
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 5
    تلفن :-
    آدرس :خیابان الندشت
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 8
    تلفن :-
    آدرس :بلوار الهیه
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 5
    تلفن :-
    آدرس :امام خمینی
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 8
    تلفن :-
    آدرس :بلوار امامت – امامت 66 (سیدرضی55)
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :امامت 50 (سیدرضی 45و47
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :امامت 48 (سیدرضی45
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :حدفاصل امامیه 10- 2 روبروی مجتمع ورزشی د انش آموزان
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :انتهای 30 متری طلاب
    نوع پارک : ناحیه ای
    منطقه : منظقه 5
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وحدت - بین وحدت17- 19
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 13
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وحدت – وحدت 7-ابتدای بلوار امیرالمومنین- جنب مجتمع تجاری فرهنگ
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 13
    تلفن :-
    آدرس :خ شهید هاشمی‌نژاد- نرسیده به راه‌آهن- خیابان شهید خزاعی
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 3
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سجاد - خیابان مولوی – خ امین 4
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دانشجو
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سیدرضی
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :بلوار معلم- جنب میدان آزادشهر
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :اندیشه 12
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :نبش اندیشه 68
    نوع پارک : ناحیه ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :اندیشه
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :انتهای بلوار امام خمینی- خروجی ترمینال روبروی رازی10
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 8
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای بلوار ا ندیشه - خیابان رازی- رازی 10
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :ایثارگران - ایثارگران 5
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 2
    تلفن :-
    آدرس :ا ندیشه 71 – بین ا ندیشه 2/71 و 4/71
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :خیابان ایثارگران
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :ایرج میرزا 66
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :بلوار هاشمیه-نبش هاشمیه 40
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :انتهای بلوار کوشش – انتهای بلوار ایمان
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 8
    تلفن :-
    آدرس :بلوار فلاحی - بلوار هاشمی مهنه – بعد از میدان- پشت مسجد
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی بعد از پل الغدیر
    نوع پارک : منطقه ای
    منطقه : منظقه 7
    تلفن :-
    آدرس :خیابان کلاهدوز – حدفاصل بابک و سلمان 4
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی-جنب بازار جنت
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 8
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی شمالی- طبرسی شمالی 12
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 3
    تلفن :-
    آدرس :صدمتری کمربندی–بین پل فجر و تقاطع گلشهر
    نوع پارک : منطقه ای
    منطقه : منظقه 4
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دےتر حسابی شمالی- بین راستی 28 و مسجد امام محمدباقر(ع
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :20متری بلال حبشی – چهارراه اول
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 3
    تلفن :-
    آدرس :سیدی- صبا 45- پشت دبستان فضلی نژاد
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 7
    تلفن :-
    آدرس :سیدی - صبا 69- جنب مرکز مخابرات
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 7
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سجاد- خیابان بنفشه
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :-
    آدرس :خیابان بنفشه
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :نوفل لوشاتو
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :بلوار نیایش
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 12
    تلفن :-
    آدرس :بلوار هدایت غربی - جنب هدایت غربی 1
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 2
    تلفن :-
    آدرس :بلوار خیام -خیام 10- پشت تالار
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :-
    آدرس :خیابان بهشت
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 4
    تلفن :-
    آدرس :خیابان بهشت
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :خیابان بهشت
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 8
    تلفن :-
    آدرس :خیابان فکوری – خیابان19بهمن- بین 19 بهمن 9 و 11
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :بلوارسجاد- خیابان پامچال
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :-
    آدرس :یوسفی 24 جنب مسجد امام زمان
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :خیابان پامچال
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس بعد از میدان فهمیده
    نوع پارک : منطقه ای
    منطقه : منظقه 2
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شاهد - تقاطع شاهد و چهارراه راه‌‌آهن
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شاهد - شاهد 16
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :روبرویشهرداری منطقه 7 بلوار جمهوری اسلامی
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 7
    تلفن :-
    آدرس :ضلع شمال شرقی پل استقلال
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 2
    تلفن :-
    آدرس :هدایت 11- حدفاصل هدایت 11/7و11/9
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 2
    تلفن :-
    آدرس :بین فلاحی 26 و 28 غاطمیه سمت راست
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 10
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید دستغیب - خیابان هدایت
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 1
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی – پیروزی 20
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی - نبش پیروزی 26
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی- نبش پیروزی 28
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی
    نوع پارک : -
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :بلوار هنرستان – هنرستان 33
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 9
    تلفن :-
    آدرس :انتهای رستمی 2
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 6
    تلفن :-
    آدرس :تربیت 8
    نوع پارک : همسایگی
    منطقه : منظقه 11
    تلفن :-
    آدرس :بزرگراه همت-75 متری رضوی (مهرآباد–جنب جمعه بازار
    نوع پارک : محله ای
    منطقه : منظقه 5