•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی هتل
    تلفن :32280218
    آدرس :چهارراه شهدا،خیابان آیت اله بهجت،پشت باغ نادری
    نمابر : -
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : عباس مقدسیان
    تلفن :32282900،5
    آدرس :خیابان چمران،چمران8
    نمابر : 32282908
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : انجمن حمایت ازبیماران سرطانی(اصغرافراسیابی گرگانی)
    تلفن :38551220
    آدرس :خیابان دانش غربی،خیابان کامیاب سمت راست مقابل آپارتمان پارسه
    نمابر : 3851215
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : حسین میرزایی
    تلفن :32222122
    آدرس :میدان طبرسی، خیابان نوغان،نبش نوغان5
    نمابر : 32233838
    درجه : -
    نام مدیر : غلامحسین زاهد پیشه
    تلفن :32226867
    آدرس :خیابان خسروی نو، انتهای کوچه آیت اله خامنه ای
    نمابر : -
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : عسگرقادری باویل علیائی
    تلفن :38646241،44
    آدرس :بلوارپیروزی ، مقابل پیروزی 55
    نمابر : 38646222
    درجه : -
    نام مدیر : عزیربیگی
    تلفن :32217166
    آدرس :خیابان خسروی نو
    نمابر : 32221581
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : محمدعلی امینی پوستچی طوسی
    تلفن :38534050،1
    آدرس :خیابان امام رضا32،نبش چهارراه دوم
    نمابر : 38534059
    درجه : -
    نام مدیر : منوچهر غفاری عبداله زاده
    تلفن :32254003،32280961،2
    آدرس :چهارراه شهدا
    نمابر : 32254001
    درجه : -
    نام مدیر : محمد حسن رستگار مقدم
    تلفن :38550450،51
    آدرس :خیابان امام رضا ،چهارراه دانش،نبش دانش 11غربی
    نمابر : 38550452
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : محمد گیلانی
    تلفن :38552850
    آدرس :خیابان گلستان غربی،روبروی حسینیه اخوان
    نمابر : -
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : محمدمهدی عباس زادگان
    تلفن :38549919
    آدرس :خیابان امام رضا، چهارراه دانش
    نمابر : 38540046
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : حسن طالعی فاز
    تلفن :32251927
    آدرس :خیابان آزادی
    نمابر : 32225389
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : بانک صادرات
    تلفن :32258876
    آدرس :خیابان پاسداران
    نمابر : 32258030
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : حسین حاجیان
    تلفن :33425851
    آدرس :خیابان هفده شهریور ، عنصری شرقی
    نمابر : 33425856
    درجه : -
    نام مدیر : ناصرالشریعتی
    تلفن :33647093
    آدرس :میدان بیت المقدس
    نمابر : 33647772
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : رمضانعلی باقرزاده صفاریان
    تلفن :38531368
    آدرس :خیابان امام رضا، انتهای دانش شرقی
    نمابر : -
    درجه : -
    نام مدیر : شرکت احرار سپاهان
    تلفن :33664516،19
    آدرس :میدان بیت المقدس
    نمابر : 33646275
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : محمد علی تابعی
    تلفن :37644445
    آدرس :میدان فردوسی
    نمابر : 37683676
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : احمدارفع رحیمیان
    تلفن :38555311،12,38538749
    آدرس :خیابان امام رضا(ع)،امام رضا11
    نمابر : -
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : حسین خادمی
    تلفن :38544026
    آدرس :خیابان امام رضا، امام رضا7
    نمابر : 38592654
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : فاطمه کریم تهرانی
    تلفن :32225244
    آدرس :خیابان شیرازی، کوچه ملک
    نمابر : 36627670
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : محمد برادران راد
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوندخراسانی20/1،اولین سه راه سمت جپ
    نمابر : -
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : نمایندگی ولی فقیه درسپاه
    تلفن :38545061
    آدرس :میدان بیت المقدس
    نمابر : 38593299
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : سعیدحامد سردار
    تلفن :38519848
    آدرس :میدان بیت المقدس
    نمابر : 38518595
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : حمیدخسروی
    تلفن :32250334
    آدرس :چهارراه شهدا، ابتدای خیابان آزادی
    نمابر : 32223309
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : بنیاد الغدیر – موسسه امام صادق
    تلفن :38516996،7
    آدرس :خیابان امام رضا(ع)، امام رضا4و6
    نمابر : -
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : حسین قلمیان
    تلفن :38550206
    آدرس :خیابان امام رضا8،نبش چهارراه دوم
    نمابر : -
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : احمدطباطبائی
    تلفن :38552955
    آدرس :خیابان ملک الشعرابهار،ملک الشعرابهار6،کوچه خوش عین
    نمابر : -
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : نورمحمدکریمیان
    تلفن :32221300
    آدرس :چهارراه شهدا، ابتدای خیابان آزادی
    نمابر : 32221300
    درجه : -
    نام مدیر : امیر رضویان
    تلفن :32231643
    آدرس :کوچه ملک
    نمابر : 32217894
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : علیرضارمضانی فرخد
    تلفن :38543146
    آدرس :خیابان عنصری
    نمابر : 38513802
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : هادی عطارجعفری
    تلفن :-
    آدرس :میدان شهدا،خیابان شیرازی21،پ88
    نمابر : ******
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : شرکت تعاونی اعتبارامیدجلین مدیرعامل علیرض پائین محلی
    تلفن :32228010
    آدرس :خیابان خسروی نو
    نمابر : 32258583
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : محمدجواداسدزاده
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا،امام رضا10،بعدازچهارراه اول
    نمابر : -
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : حسن شجاعی باغدار
    تلفن :38556612
    آدرس :خیابان امام رضا،امام رضا34،پلاک34
    نمابر : -
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : محمودمرشدیان وشرکاأ
    تلفن :32253011،12
    آدرس :خیابان امام خمینی،سه راه دارائی،خیابان پاسداران
    نمابر : 32218550
    درجه : -
    نام مدیر : بنیاد تعاون ناجا
    تلفن :32222663
    آدرس :خیابان خسروی
    نمابر : 32221604
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : سعید برهانی فر
    تلفن :38530335
    آدرس :خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 68
    نمابر : 38524851
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : گل محمد محسنی نیا
    تلفن :38036
    آدرس :خیابان امام رضا
    نمابر : 38037
    درجه : 5 ستاره
    نام مدیر : افسانه سزاوار
    تلفن :38512000، 8090
    آدرس :خیابان امام رضا،بین امام رضا34و36
    نمابر : 38596914
    درجه : -
    نام مدیر : افسانه سزاوار
    تلفن :38689201
    آدرس :صیاد شیرازی
    نمابر : 38689200
    درجه : 5 ستاره
    نام مدیر : شرکت های پارس(رحیم رحیمی)
    تلفن :32224030
    آدرس :خیابا ن امام خمینی،نبش امام خمینی26،جنب بانک مرکزی
    نمابر : 32214944
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : حسن مجاور
    تلفن :32212840
    آدرس :خیابان آزادی ،کوچه مخابرات
    نمابر : 32213024
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : احمدی نژاد
    تلفن :38535303
    آدرس :خیابان دانش غربی ، خیابان کامیاب، پلاک 60
    نمابر : 38537355
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : محمد رضا روبند فروش
    تلفن :38400875،38440108،9
    آدرس :خیابان کوهسنگی ، نبش کوهسنگی 15
    نمابر : 38435663
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : جواد دست دوزعراقی
    تلفن :38590400
    آدرس :خیابان امام رضا، امام رضا24
    نمابر : 38529430
    درجه : -
    نام مدیر : وحید باقرزاده
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا، امام رضا 65و67
    نمابر : 38525373
    درجه : -
    نام مدیر : حسین میرزایی
    تلفن :38544877
    آدرس :خیابان امام رضا ، امام رضا23
    نمابر : -
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : محمد رضارحیمیان
    تلفن :32223914
    آدرس :خیابان امام خمینی
    نمابر : 32223831
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : حاج محمدی – علیرضا شهرام
    تلفن :38791821
    آدرس :بزرگراه شهید کلانتری
    نمابر : 38791830
    درجه : 5 ستاره
    نام مدیر : وزارت علوم
    تلفن :32216100
    آدرس :خیابان شیرازی
    نمابر : 32259595
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : احسان عطار
    تلفن :32281501،5
    آدرس :خیابان امام رضا(ع)،امام رضا3،پلاک40
    نمابر : 32281504
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : مصطفی طائی نیا
    تلفن :36658632،3
    آدرس :جاده سنتو، ابتدای جاده قوچان
    نمابر : -
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : بنیاد(علی محمدحسین زاده هنزائی)
    تلفن :32222922
    آدرس :خیابان شیرازی، کوچه ملک
    نمابر : 32295310
    درجه : -
    نام مدیر : موسسه خیریه ونیکوکاری ریحانه(مهردادنوری)
    تلفن :38555870
    آدرس :خیابان فدائیان اسلام،نبش چهارراه اول،سمت چپ
    نمابر : 38555870
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : شرکت تعاونی ایثارگران ظفر
    تلفن :38540091
    آدرس :خیابان امام رضا – امام رضا 8
    نمابر : 38510046
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : محمدرضا توکلی زاده
    تلفن :35510900،5
    آدرس :بلوار وکیل آباد، ابتدای ویلاشهر
    نمابر : 35510471
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : بنیاد شهید کوثر(حسن دنیوی)
    تلفن :-
    آدرس :بلوارخیام، نبش خیام 23
    نمابر : -
    درجه : -
    نام مدیر : بنیاد تعاون ناجا
    تلفن :38590041
    آدرس :خیابان پاسداران
    نمابر : 38596044
    درجه : -
    نام مدیر : محمدتقی مجاورزرگر
    تلفن :32255690
    آدرس :خیابان خسروی نو، بعد ازبانک سپه
    نمابر : -
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه(یکداش )
    تلفن :32227507
    آدرس :خیابان امام رضا، امام رضا3
    نمابر : 32221642
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : مجتبی ازقندی
    تلفن :38597977
    آدرس :خیابان امام رضا
    نمابر : 38519596
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : فریدون شریف جواهری
    تلفن :38543376
    آدرس :امام رضا، امام رضا6
    نمابر : 38511703
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : آرش شریف جواهری
    تلفن :32250085
    آدرس :خیابان امام رضا
    نمابر : 32226074
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : بانک ملت (مهدی خیرآبادیان)
    تلفن :32222022
    آدرس :خیابان خسروی نو
    نمابر : 32224604
    درجه : -
    نام مدیر : محمدجوادحیدری زاده
    تلفن :38545502
    آدرس :خیابان رازی
    نمابر : 38544700
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : عباس حکمت
    تلفن :38596788
    آدرس :انتهای بازار سرشور
    نمابر : 38596788
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : عباس غانمی
    تلفن :37273738
    آدرس :میدان توحید،جنب مجتمع نصر
    نمابر : 37276186
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : محمدهادی فقیه موسوی
    تلفن :38541250
    آدرس :خیابان امام رضا
    نمابر : 38543677
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : محمدحسین نخفروش
    تلفن :3.222851632251E+15
    آدرس :خیابان دانشگاه،بین دانشگاه12و14
    نمابر : 32219736
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : طاهره شریفیان ثانی
    تلفن :32227083
    آدرس :ابتدای خیابان شیرازی
    نمابر : 38596044
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : محمد حسن نظری
    تلفن :32213778
    آدرس :میدان راه آهن،خیابان کامیاب32
    نمابر : -
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : ناصرعابدین زاده
    تلفن :38548222
    آدرس :میدان ده دی،ابتدای خیابان رازی
    نمابر : 38544099
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : جعفرعطار
    تلفن :32253093
    آدرس :خیابان طبرسی،بین طبرسی14و16
    نمابر : 32220320
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : اشرف ضیائی حسینی
    تلفن :32216491
    آدرس :بازارچه شهید استانه پرست
    نمابر : 32216491
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : غلامرضا پاشائی نژاد
    تلفن :33653611
    آدرس :میدان بیت المقدس
    نمابر : 33641575
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : مجیدروحبخش
    تلفن :38597010
    آدرس :خیابان پاسداران
    نمابر : 38593545
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : محمود مادرشاهیان
    تلفن :38514830،33
    آدرس :خیابان امام رضا(ع)،امام رضا5،کوچه چهنو
    نمابر : 38549850
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : حسین ماهروئی
    تلفن :38528243
    آدرس :خیابان امام رضا، امام رضا 9
    نمابر : 38598403
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : صمدشفیعی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان بهار، نبش شوش 5
    نمابر : -
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : علی رجب زاده
    تلفن :32251364
    آدرس :ابتدای خسروی نو
    نمابر : 32225127
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : جواد سخاوتی
    تلفن :32218285
    آدرس :خیابان سعدی
    نمابر : -
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : محمود عباس زادگان
    تلفن :3440210،14
    آدرس :خیابان هفده شهریور،جنب پاساژ کویتی ها
    نمابر : -
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : غلامرضا سلیمی
    تلفن :3851895058،
    آدرس :خیابان پاسداران 6
    نمابر : 38518959
    درجه : 4 ستاره
    نام مدیر : خسروعلیائی
    تلفن :38552980
    آدرس :خیابان امام رضا(ع)،امام رضا2،کوچه صاحب علم
    نمابر : 38552970
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : محمدرضاغفوریا یاورپناه
    تلفن :38401335
    آدرس :خیابان احمدآباد،نبش سی متری اول بلواررضا
    نمابر : -
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : امیرناظران
    تلفن :33434570،3
    آدرس :میدان هفده شهریور،نبش چهاراه شهدا
    نمابر : 33434567
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : محمودمادرشاهیان
    تلفن :2236135،8
    آدرس :خیابان آزادی
    نمابر : 32214517
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : جواد عباس زاده
    تلفن :32289302
    آدرس :خیابان خسروی، اندرزگو17
    نمابر : 32289401
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : حسین تحققی
    تلفن :32233126
    آدرس :خیابان خسروی نو،بازارسرشور،نبش سرشور19
    نمابر : -
    درجه : -
    نام مدیر : حسین سالمیان
    تلفن :38594117
    آدرس :خیابان امام رضا – کوچه فروزان
    نمابر : 32225389
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : سپاه ناحیه کرج(کاظم عرب)
    تلفن :38419247
    آدرس :خیابان دانشگاه
    نمابر : 38443797
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : جوادکمالی زاده محمدزاده
    تلفن :32233310
    آدرس :خیابان خسروی نو،اندرزگوی14،پلاک111
    نمابر : 32234900
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : بنیادارشادورفاه امام صادق(سیدحسین هاشمی)
    تلفن :32233311
    آدرس :خیابان خسروی نو، کوچه خامنه ای، کوچه قنادی
    نمابر : 32234827
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : خیریه بنیاد (سیدحسین هاشمی)
    تلفن :37277415
    آدرس :میدان فردوسی، بلوارشهید قره نی
    نمابر : 37252158
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : باتری سازی نیرو(حسین زارع)
    تلفن :38436802
    آدرس :خیابان دانشگاه
    نمابر : 38416020
    درجه : 3 ستاره
    نام مدیر : فرهادآهنچی
    تلفن :32229243
    آدرس :میدان راه آهن، اول خیابان شهید هاشمی نژاد
    نمابر : 32229243
    درجه : -
    نام مدیر : حمایت از بیماران (اصغرافراسیابی گرگانی)
    تلفن :32254315
    آدرس :بازارچه شهید آستانه پرست
    نمابر : 32216181
    درجه : 2 ستاره
    نام مدیر : حسینعلی طالبیان
    تلفن :32231625،80
    آدرس :خیابان شیرازی، شیرازی3،پلاک243
    نمابر : 32255976
    درجه : 1 ستاره
    نام مدیر : اکبربازوبندی کیوانی