•  

      •  ارسال به     
      • فهرست اطلاعات مکانی جایگاه پمپ بنزین
        تلفن :33412752
        آدرس :بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه) چهارراه حافظ
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : مهدوی
        : 33427392
        : 9153209866
        تلفن :37261458
        آدرس :بلوار شهید قرنی(فردوسی)
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : پزشکی
        : 37261458
        : 9153154273
        تلفن :33640790
        آدرس :بلوار مصلی
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : نوری
        : 33658179
        : 915320464
        تلفن :37313008
        آدرس :خیابان خواجه ربیع
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : بشیر
        : 37335700
        : 9153142528
        تلفن :33410306
        آدرس :خیابان 17 شهریور
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : آقایی و عصمتی
        : 33439849
        : 9155114119
        تلفن :32735698
        آدرس :اول کوی طلاب بلوارمجلسی
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : فاطمی
        : 32735001
        : 9155113026
        تلفن :35592291
        آدرس :جاده طرقبه 3راهی گلستان
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : محمودی
        : 35592291
        : 9151162493
        تلفن :32224161
        آدرس :خیابان خسروی نو
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : نمایی
        : 32224161
        : 9151130954
        تلفن :38599001-7
        آدرس :بزرگراه شهید کلانتری-پایانه مسافر بری مشهد
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : پایانه مسافربری شهرداری مشهد
        : -
        : 9155014602
        تلفن :38439991
        آدرس :میدان تلویزیون
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : کامرانفر وسجادی
        : 38413334
        : 9153112346
        تلفن :36042180
        آدرس :بلوارمعلم نبش معلم27
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : حسن ابراهیمی
        : 36096035
        : 9151160798
        تلفن :38937363
        آدرس :بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار دانشجو
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : شرکت تعاونی فرهنگیان
        : 38937363
        : 9151155159
        تلفن :36212600
        آدرس :مشهد قاسم آباد بلوارشهیدفلاحی21
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : امیری
        : 36212600
        : 9151135589
        تلفن :38786821
        آدرس :بلوار پیروزی
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : کرمانی-غفاری
        : -
        : 9155136647
        تلفن :36910145
        آدرس :بلوار طوس مقابل پارک پردیس
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : کوهی
        : 36910145
        : 9151154227
        تلفن :32673542
        آدرس :کیلومتر 20 جاده قوچان بعد از سه راه فردوسی
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : علی آبادی
        : 32673636
        : 9151157599
        تلفن :33714600
        آدرس :حاشیه 100متری نزدیک میدان بار رضوی
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : شرکت تعاونی کارکنان شرکت نفت منطقه خراسان رضوی
        : -
        : 9153119934
        تلفن :32420242
        آدرس :بلواررسالت شمالی جاده سیمان  حاجی آباد
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : خانم طیبه جلالیان(کیش بافان)
        : 32420242
        : 9151133700
        تلفن :32594140
        آدرس : حاشیه 100متری جنب بوستان بسیج
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : علی نژاد
        : 32588472
        : 9151824740
        تلفن :32677662
        آدرس :بلوار توس نرسیده به کال زرکش
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : سید حسین سلطانی
        : 32677660
        : 9151156359
        تلفن :36653313
        آدرس :اول جاده قوچان ابتدای شهرک امام هادی(ع)
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : دینی
        : 36653313
        : 9151154105
        تلفن :32605271
        آدرس :جاده کلات قبل ازشهرک صنعتی
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : عدالتیان
        : 32625286
        : 9153099125
        تلفن :32709988
        آدرس :بلوار طبرسی نبش 20متری طلوع
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : خانم فاطمه شاهرخیان(محمدسازگار )
        : 32728311
        : 9153118828
        تلفن :38527009
        آدرس :خیابان بهار
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : راسخی
        : 38527009
        : 9155141095
        تلفن :33781300
        آدرس :بلوار75متری رضوی بعد از تقاطع کنه بیست
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : فرخنده نژاد
        : 33781400
        : 9151158850
        تلفن :33726450
        آدرس :جاده سرخس شهرک شهیدرجائی جنب آتش نشانی
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : جوادسازگار
        : 33655596
        : 9151150166
        تلفن :5124282410
        آدرس :شاندیز خیابان امام خمینی
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : خانم علیایی
        : -
        : -
        تلفن :36097941
        آدرس :بلوارآزادی بعدازمیدان استقلال سمت چپ
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : پهلوان
        : 36097941
        : 9.1551491653135E+16
        تلفن :33812945
        آدرس :انتهای بلوار صبا(سیدی)
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : کهنموئی-امین زاده
        : 33812946
        : 9.1511539351063E+16
        تلفن :32782484
        آدرس :بزرگراه فجر(صد متری) نرسیده به میدان بار نوغان
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : خانم شهربانو شاهرخیان(محمد سازگار)
        : 32782564
        : 9155144900
        تلفن :36629066
        آدرس :بزرگراه امام علی نرسیده به بلوار ادیب
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : ثمره
        : 36628964
        : 9155159758
        تلفن :37632936
        آدرس :بلوارتوس نرسیده به توس 1
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : محمودی
        : 37631230
        : 9155112962
        تلفن :37633459
        آدرس :حاشیه 100متری اول فدک 23
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : جهانی پور
        : -
        : 9153106530
        تلفن :33935035-6
        آدرس :نرسیده به بهشت رضا
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : مشایخی
        : 9153115009
        : 9151174536
        تلفن :33927001-5
        آدرس :اول جاده قدیم نیشابور جاده سردخانه پایانه بار
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : شرکت منظومه بهینه کوثر
        : -
        : 9153102814
        تلفن :38421842
        آدرس :خیابان شهید نامجو نبش شماره18
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : شرکت ارمغان بهشت توس(شهیری)
        : -
        : 9153083188
        تلفن :36515827
        آدرس :کیلومتر7جاده قوچان (بزرگراه خاتم )روبروی رینگ سازی ایران خودرو
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : عباس و مهدی منتظر تربتی
        : -
        : 9153112992
        تلفن :37243370
        آدرس :بلوار عبدالمطلب نبش عبدالمطلب30
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : مینایی
        : -
        : 9153186603
        تلفن :37253102-37243516
        آدرس :بلوار حر عاملی-نبش حر عاملی 47
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : ره پیما
        : -
        : 09151163468-5183324
        تلفن :-
        آدرس :مشهد-بلوار مصلی-مصلی30-خیابان گلبن
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : خانم مژگان میرزایی(نادر)
        : -
        : -
        تلفن :-
        آدرس :مشهد-بزرگراه میثاق-میثاق21
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : شریفیان وپیروی
        : 9151012022
        : -
        تلفن :37298009
        آدرس :خیابان آبکوه
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : شرکت پخش
        : -
        : 9153104811
        تلفن :38544276
        آدرس :خیابان امام رضا ع
        نوع جایگاه : -
        نام مدیر یا مالک : شرکت پخش
        : -
        : 9355693082
        تلفن :33822316
        آدرس : جاده سنتو-جنب انبار2
        نوع جایگاه : دومنظوره
        نام مدیر یا مالک : شرکت پخش
        : -
        : 9155230171