•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی جایگاه پمپ بنزین
    تلفن :33412752
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه) چهارراه حافظ
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : مهدوی
    : 33427392
    : 9153209866
    تلفن :37261458
    آدرس :بلوار شهید قرنی(فردوسی)
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : پزشکی
    : 37261458
    : 9153154273
    تلفن :33640790
    آدرس :بلوار مصلی
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : نوری
    : 33658179
    : 915320464
    تلفن :37313008
    آدرس :خیابان خواجه ربیع
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : بشیر
    : 37335700
    : 9153142528
    تلفن :33410306
    آدرس :خیابان 17 شهریور
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : آقایی و عصمتی
    : 33439849
    : 9155114119
    تلفن :32735698
    آدرس :اول کوی طلاب بلوارمجلسی
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : فاطمی
    : 32735001
    : 9155113026
    تلفن :35592291
    آدرس :جاده طرقبه 3راهی گلستان
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : محمودی
    : 35592291
    : 9151162493
    تلفن :32224161
    آدرس :خیابان خسروی نو
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : نمایی
    : 32224161
    : 9151130954
    تلفن :38599001-7
    آدرس :بزرگراه شهید کلانتری-پایانه مسافر بری مشهد
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : پایانه مسافربری شهرداری مشهد
    : -
    : 9155014602
    تلفن :38439991
    آدرس :میدان تلویزیون
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : کامرانفر وسجادی
    : 38413334
    : 9153112346
    تلفن :36042180
    آدرس :بلوارمعلم نبش معلم27
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : حسن ابراهیمی
    : 36096035
    : 9151160798
    تلفن :38937363
    آدرس :بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار دانشجو
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : شرکت تعاونی فرهنگیان
    : 38937363
    : 9151155159
    تلفن :36212600
    آدرس :مشهد قاسم آباد بلوارشهیدفلاحی21
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : امیری
    : 36212600
    : 9151135589
    تلفن :38786821
    آدرس :بلوار پیروزی
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : کرمانی-غفاری
    : -
    : 9155136647
    تلفن :36910145
    آدرس :بلوار طوس مقابل پارک پردیس
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : کوهی
    : 36910145
    : 9151154227
    تلفن :32673542
    آدرس :کیلومتر 20 جاده قوچان بعد از سه راه فردوسی
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : علی آبادی
    : 32673636
    : 9151157599
    تلفن :33714600
    آدرس :حاشیه 100متری نزدیک میدان بار رضوی
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : شرکت تعاونی کارکنان شرکت نفت منطقه خراسان رضوی
    : -
    : 9153119934
    تلفن :32420242
    آدرس :بلواررسالت شمالی جاده سیمان  حاجی آباد
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : خانم طیبه جلالیان(کیش بافان)
    : 32420242
    : 9151133700
    تلفن :32594140
    آدرس : حاشیه 100متری جنب بوستان بسیج
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : علی نژاد
    : 32588472
    : 9151824740
    تلفن :32677662
    آدرس :بلوار توس نرسیده به کال زرکش
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : سید حسین سلطانی
    : 32677660
    : 9151156359
    تلفن :36653313
    آدرس :اول جاده قوچان ابتدای شهرک امام هادی(ع)
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : دینی
    : 36653313
    : 9151154105
    تلفن :32605271
    آدرس :جاده کلات قبل ازشهرک صنعتی
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : عدالتیان
    : 32625286
    : 9153099125
    تلفن :32709988
    آدرس :بلوار طبرسی نبش 20متری طلوع
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : خانم فاطمه شاهرخیان(محمدسازگار )
    : 32728311
    : 9153118828
    تلفن :38527009
    آدرس :خیابان بهار
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : راسخی
    : 38527009
    : 9155141095
    تلفن :33781300
    آدرس :بلوار75متری رضوی بعد از تقاطع کنه بیست
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : فرخنده نژاد
    : 33781400
    : 9151158850
    تلفن :33726450
    آدرس :جاده سرخس شهرک شهیدرجائی جنب آتش نشانی
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : جوادسازگار
    : 33655596
    : 9151150166
    تلفن :5124282410
    آدرس :شاندیز خیابان امام خمینی
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : خانم علیایی
    : -
    : -
    تلفن :36097941
    آدرس :بلوارآزادی بعدازمیدان استقلال سمت چپ
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : پهلوان
    : 36097941
    : 9.1551491653135E+16
    تلفن :33812945
    آدرس :انتهای بلوار صبا(سیدی)
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : کهنموئی-امین زاده
    : 33812946
    : 9.1511539351063E+16
    تلفن :32782484
    آدرس :بزرگراه فجر(صد متری) نرسیده به میدان بار نوغان
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : خانم شهربانو شاهرخیان(محمد سازگار)
    : 32782564
    : 9155144900
    تلفن :36629066
    آدرس :بزرگراه امام علی نرسیده به بلوار ادیب
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : ثمره
    : 36628964
    : 9155159758
    تلفن :37632936
    آدرس :بلوارتوس نرسیده به توس 1
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : محمودی
    : 37631230
    : 9155112962
    تلفن :37633459
    آدرس :حاشیه 100متری اول فدک 23
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : جهانی پور
    : -
    : 9153106530
    تلفن :33935035-6
    آدرس :نرسیده به بهشت رضا
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : مشایخی
    : 9153115009
    : 9151174536
    تلفن :33927001-5
    آدرس :اول جاده قدیم نیشابور جاده سردخانه پایانه بار
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : شرکت منظومه بهینه کوثر
    : -
    : 9153102814
    تلفن :38421842
    آدرس :خیابان شهید نامجو نبش شماره18
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : شرکت ارمغان بهشت توس(شهیری)
    : -
    : 9153083188
    تلفن :36515827
    آدرس :کیلومتر7جاده قوچان (بزرگراه خاتم )روبروی رینگ سازی ایران خودرو
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : عباس و مهدی منتظر تربتی
    : -
    : 9153112992
    تلفن :37243370
    آدرس :بلوار عبدالمطلب نبش عبدالمطلب30
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : مینایی
    : -
    : 9153186603
    تلفن :37253102-37243516
    آدرس :بلوار حر عاملی-نبش حر عاملی 47
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : ره پیما
    : -
    : 09151163468-5183324
    تلفن :-
    آدرس :مشهد-بلوار مصلی-مصلی30-خیابان گلبن
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : خانم مژگان میرزایی(نادر)
    : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس :مشهد-بزرگراه میثاق-میثاق21
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : شریفیان وپیروی
    : 9151012022
    : -
    تلفن :37298009
    آدرس :خیابان آبکوه
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : شرکت پخش
    : -
    : 9153104811
    تلفن :38544276
    آدرس :خیابان امام رضا ع
    نوع جایگاه : -
    نام مدیر یا مالک : شرکت پخش
    : -
    : 9355693082
    تلفن :33822316
    آدرس : جاده سنتو-جنب انبار2
    نوع جایگاه : دومنظوره
    نام مدیر یا مالک : شرکت پخش
    : -
    : 9155230171