• دسته بندی های سوالات متداول
   • لیست سوالات دسته سامانه مناقصات و مزایدات
    1:

    برای شرکت در مناقصات شهرداری چه اقدامی لازم است؟

    تعداد بازدید : 10

    2:
    چگونه میتوان برای یک مناقصه درخواست داد؟
    تعداد بازدید : 10

    3:

     می خواهیم در مناقصه ای شرکت کنیم، امکان دریافت اسناد مناقصه فراهم نمی باشد، چگونه باید اسناد مناقصه را دریافت نماییم؟

    تعداد بازدید : 9

    4:
     چگونگی تائید درخواست شرکت در مناقصه را توضیح دهید؟
    تعداد بازدید : 5

    5:

      چگونه میتوانم اسناد مناقصه را دریافت نمایم؟ 

    تعداد بازدید : 8

    6:

     نحوه تحویل پیشنهاد قیمت مناقصه/ مزایده  چگونه است؟

    تعداد بازدید : 2

    7:

    چگونه می توان از بخش جستجو پیشرفته استفاده نمود؟ 

    تعداد بازدید : 1

    برگشت به بالا