• شورای اسلامی شهر مشهد

    شوراها، از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایران هستند که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می‌روند. هدف از تشکیل شوراها، مشارکت مردم در امور اجتماعی است تا به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می‌کنند، علاقه‌مند شده و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند. انتخابات شوراهای اسلامی هر چهار سال یکبار به صورت سراسری در کل کشور برگزار می‌شود. نخستین شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1378 با یازده عضو فعالیت خود را آغاز نمود. اما از سال 1392 و همزمان با چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تعداد اعضا به 25 نفر افزوده شد.
     

    تعداد بازدید :125
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: