• تقاطع‌های غیرهمسطح گره گشای ترافیک مشهد

    این روز‌ها، ترافیک سنگین در شریان‌های اصلی کلان‌شهر مشهد سوهان روح رانندگانی شده که در برابر روند روز افزون وسایل نقلیه شخصی مجبورند زندگی مدرن مبتنی بر سرعت را آهسته تر از آن چه بایسته است، تجربه کنند. برای پایان دادن به این معضلات، مدیران شهری، راهکارهای متفاوتی اندیشیده‌اند که یکی از آن‌ها احداث تقاطع‌ها و محورهای چند سطحی به منظور تسهیل عبور و مرور است. از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، جانباز، شهید گمنام، جهاد، حافظ، خیام، قائم، غدیر و... هستند.
     

    تعداد بازدید :235
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: