• اولین خیابان دو طبقه مشهد

    با توجه به شرایط ویژه منطقه ثامن و بافت اطراف حرم و به‏منظور آسایش حال زائران و گسترش حیات شهری در فضاهای زیرسطحی، نخستین خیابان دوسطحی شرق کشور در شارستان چهارباغ در حال احداث است. این خیابان دوسطحی به طول 300 متر از خیابان شهید رجایی به سمت حرم تا تقاطع شارستان در حال اجراست. این پروژه به‏ منظور بهبود رفت و آمد زائران و مجاوران به حرم رضوی و ایجاد دسترسی آسان به بازارهای محدوده حرم، فضای شهری پیوسته پویا و کارآمدی را در زیر تراز همکف خیابان ایجاد خواهد کرد. این خیابان در سطح زمین به‏ صورت سواره‌رو در می‌آید و در طبقه پایین‏تر، پیاده‌رو ایجاد می‌شود که علاوه بر طراحی خاص و منحصر به‏ امکانات ویژه‌ای را برای زائران حرم رضوی به همراه خواهد داشت.
     

    تعداد بازدید :332
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: