• نمایشگاه بین‌المللی مشهد

    شرکت نمایشگاه‌های بین‌‌المللی مشهد در فضایی حدود 600 هزار مترمربع احداث گردیده است. این مکان، یکی از اماکن برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی داخلی، خارجی و بین‌المللی است.
     

    تعداد بازدید :203
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: