• نقاشی دیواری

    نقاشی دیواری برای شهر مشهد به‌عنوان یکی از عناصر جدانشدنی شهر تبدیل شده است که رنگ و لعابی زیبا و دلپذیر به دیوارهای شهر بخشیده و در حال حاضر در سطوح بالاتر مورد توجه قرار گرفته است.
     

    تعداد بازدید :167
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: