• مقدمه

    مشهد امروز، با آن چه از گذشته‏های دور در ذهن داریم تفاوت زیادی کرده ‏است. اگر کمی بیشتر دقت کنید، شاهد تغییرات روزانه آن می‌شوید. تغییراتی که نه تنها فرامحلی و منطقه ای، بلکه می‏توان از آن‏ها با عنوان "فراملّی" یاد کرد. پروژه‏های متعددی که هر کدام سبب تحول و پیشرفت شده‌اند. در صفحات پیش رو به معرفی مشخصات و ویژگی‌های برخی از این پروژه‌ها پرداخته شده است.
     

    تعداد بازدید :112
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: