• محله غیرشمارها (قرشمال‏ها)

    صنیع الدوله در کتاب خود مطلع‌الشمس نوشته است که این محله را "کوچه سیاهان" هم می‏گویند و آن را بخشی از محله نوغان ذکر کرده است.
     

    تعداد بازدید :537
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: