• دفتر فروش سیم کارت دانشجو
    تلفن :37613225
    آدرس :بلوار جانباز مقابل سالن بهشتی جنب موسسه مهر
    توضیحات1 : 72191060
    توضیحات2 : 9151051085