• دفتر فروش سیم کارت دانشجو
    تلفن :38440601
    آدرس :خیابان سناباد بین آفرین و شهریار پاساژ مجید
    توضیحات1 : 72191275
    توضیحات2 : 9151101445