• دفتر فروش سیم کارت دانشجو
    تلفن :33444243
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی – خیابان پروین ۱۹
    توضیحات1 : 72191033
    توضیحات2 : -