• دفتر فروش سیم کارت دانشجو
    تلفن :38489100
    آدرس :خیابان سناباد ۱۵، خیابان طاهری شمالی پ۱۸۴
    توضیحات1 : 72191231
    توضیحات2 : -