• دفتر فروش سیم کارت دانشجو
    تلفن :32236488
    آدرس :خیابان شیرازی، بین شیرازی ۱۷و۱۹ ،جنب پاساژ رحیم پور
    توضیحات1 : 52925
    توضیحات2 : 9155090199