• دفتر فروش سیم کارت دانشجو
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مجیدیه بین ۱۲ و ۱۴
    توضیحات1 : 72191194
    توضیحات2 : 9151090951