• دفتر فروش سیم کارت دانشجو
    تلفن :-
    آدرس :طلاب روبروی چاپ استقلال پلاک ۹۷۲
    توضیحات1 : 72191032
    توضیحات2 : 9155051703