• دفتر فروش سیم کارت دانشجو
    تلفن :36610512
    آدرس :قاسم آباد تقاطع حجاب و شاهد ۶۹ پلاک ۸۰۷
    توضیحات1 : 72191041
    توضیحات2 : 9155015351