• مجتمع قضایی شهید رجایی
    تلفن :4و38460370
    آدرس :خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب
    توضیحات1 : عمومی- کیفری
    توضیحات2 : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ جهاد، ۲٫ رضاشهر، ۳٫ سیدی
    توضیحات3 : دادگاه کیفری: شعبه ۱۲۸ تا ۱۳۰ بازپرسی؛ شعبه ۷۰۱ تا ۷۰۳ دادیاری؛ شعبه ۷۲۱ تا ۷۲۶
    توضیحات4: -