• دفتر ازدواج شماره 23
    تلفن :-
    آدرس :خیابان فلسطین ، اول فلسطین 25 پلاک 129
    توضیحات1 : احمد سالاری
    توضیحات2 :