• مرکز آموزش علمی - کاربردی فنی و حرفه ای مشهد
    تلفن :38787031
    آدرس :میدان جمهوری اسلامی (صدا و سیما)- ابتدای بلوار فضل ابن شاذان
    توضیحات1 : 38787000
    توضیحات2 : حسن اکرامیان