• مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری خراسان رضوی
    تلفن :37674412-37635391
    آدرس :بلوار ملک آباد، تقاطع خیابان قدس
    توضیحات1 : 7635392
    توضیحات2 : حجت الاسلام حسن آقایی