• دفتر اسناد رسمی 152
    تلفن :38902364
    آدرس :نبش3راه آب وبرق-بین بلوار وکیل آباد و هفت تیر2- پلاک 14- طبقه فوقانی
    توضیحات1 : جواد صنعتی
    توضیحات2 :