• جایگاه 125
    تلفن :36653313
    آدرس :اول جاده قوچان ابتدای شهرک امام هادی(ع)
    توضیحات1 : دومنظوره
    توضیحات2 : دینی
    توضیحات3 : 36653313
    توضیحات4: 9151154105