• صرافی فنودی و شرکا
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سجاد- حاشیه بزرگمهرشمالی ۲ - نبش پاساژ ولی زاده مقابل هتل آران
    توضیحات1 : غلامرضا فنودی
    توضیحات2 : 9155195412