• صرافی جلال نژادو شرکا
    تلفن :36052819
    آدرس :چهارراه سی وهشت متری آزادشهر امامت یک پلاک ۱۱۹
    توضیحات1 : محسن جلال نژاد خراسانی
    توضیحات2 : 9153101820