• صرافی صادق النجاه وشرکا
    تلفن :38416118
    آدرس :خیابان دانشگاه ، بین هتل صدر ، پلاک 311
    توضیحات1 : علیرضا صادق النجاه
    توضیحات2 : 9155124793