• آموزشگاه صنایع غذایی شاتوت
    تلفن :38429407
    آدرس :بلوار ابوذرغفاری 10 پلاک 80
    توضیحات1 : صنایع غذایی
    توضیحات2 : خواهران
    توضیحات3 : نسرین بزغانی