• آموزشگاه صنایع غذایی ارجمند
    تلفن :38431819
    آدرس :حد فاصل چهار اره پل خاکی وپنجراه سناباد نبش سناباد 31 سمت چپ پلاک 305
    توضیحات1 : صنایع غذایی
    توضیحات2 : خواهران
    توضیحات3 : ندا جمند