• آزمایشگاه تشخیص طبی توس
    تلفن :38428772
    آدرس :احمدآباد ، خیابان محتشمی ، نبش محتشمی 3 پلاک 69
    توضیحات1 : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترجینا پهلوان