• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر بردبار
    تلفن :37646750
    آدرس :بولوارتوس ، بولوار ولی عصر ، بیست متری یزدان دوست ، پلاک7
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : صبح
    توضیحات3 : دکترفرهاد عامل بردبار